کتاب خمس؛ عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی
منابع : | تاریخ درج : ‎1390/2/11 | بازدید : 1464
کلید واژه ها :

کتاب خمس و نقش حساس آن در عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی تالیف و تحقیق سید باقر میر دامادی در 211 صفحه برای نخستین بار در سال جاری و به کوشش انتشارات میر داماد منتشر شد.
نویسنده کتاب خمس و نقش حساس آن در عدالت اجتماعی و اقتصاد اسلامی سعی کرده تا ابعاد مختلف این مساله را با زبان ساده و فارسی و در عین حال جامعه و پر محتوا بیان دارد.
این مجموعه شامل پانزده فصل با عناوینی چون خمس از دیدگاه قرآن، خمس از دیدگاه روایات، خمس از دیدگاه مجتهدان و فقهای معظم شیعه، پاسخ به شبهاتی درباره وجوب خمس و وجوهات شرعیه، راه های مصرف خمس و وجوهات شرعیه، برکات پرداخت خمس و زیان های ناشی از نپرداختن آن، تعیین نماینده از سوی امامان معصوم دلیل بر وجوب خمس، ضرر و خسارت نپرداختن خمس، عوامل نپرداختن خمس و سایر واجبات مالی، نمایندگان پیامبر برای جمع آوری وجوهات، نصایحی دوستانه و دلسوزانه به خوانندگان، مسائل مربوط به خمس مطابق با فتاوای ده مرجع تقلید، داستان های هشدار دهنده از عقوبت تارکین وجوهات شرعیه و داستان هایی از خیر اندیشان و خمس از دیدگاه شاعران است.

ارسال نظر