اطلاع رسانی
منابع : مجله متین، شماره 23 و 24 | تاریخ درج : ‎1389/2/23 | بازدید : 4406
کلید واژه ها :

کتابشناسی برگزیدة فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشة سیاسی سال 1382

1 فقه ومبانی حقوق اسلامی

آریان، بهمن. (1382). مجموع آزمونهای متون حقوقی متون فقه. تألیف بهمن آریان کلور و اسدالله لطفی. تهران: مجد.

آزاد قزوینی، علی. (1382). آراء فقهیه. قم: آل فاضل.

آزاد کشمیری، محمد علی بن محمد صادق. (1382). نجوم السماء فی تراجم العلماء. تصحیح هاشم محدث. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل.

آل محسن، علی. (1382). مسائل خلافیه و الرأی الحق فیها. تهران: مشعر.

آوازه، محمد ابراهیم. (1382). قانون قوه باه (آداب زناشویی): رهنمودهای چهارده معصوم(ع)، آثار فردی و اجتماعی متعه؛ ازدواج موقت همراه با احکام دین. قم: سلسله.

ابراهیمی، محمد. (1382). ازدواج با بیگانگان در فقه اسلام و سایر شرایع الهی. تهران: بوستان کتاب قم.

ابراهیمی، محمدحسین. (1382). مکاسب محرمه. قم: تأمین.

ابوشجاع اصفهانی، احمد بن حسین. (1382). کتاب مشهور به ابوشجاع موسوم به غایة الاختصار. ترجمة محمد علی خالدی [سلطان العلماء]. تهران: احسان.

. (1382). متن ابی شجاع المسمی غایة الاختصار الغایة و التقریب. تهران: احسان.

احسانی، احمد. (1382). گلچین احکام. قم: دارالتفسیر.

احمدی میانجی، علی. (1382). مالکیت خصوصی در اسلام. تهران: دادگستر.

احمدیه، مریم. (1382). موازنة حقوق و اخلاق در خانواده. تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی.

اختری، محمدعلی. (1382). نقش ایرانیان مسلمان در فقه اسلامی و مباحثی در قباله و قباله نویسی در ایران. تهران: کانون سر دفتران و دفتر یاران.

ادلة اثبات دعاوی کیفری. (1382). به کوشش جمعی از نویسندگان. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

اعضای هیأت علمی مؤسسة سنجش تکمیلی. (1382). درسنامة متون فقه. برای سنجش تکمیلی مدرس. تهران: سنجش.

اکبرزاده، احمد. (1382). آئین دادرسی در اسلام (رشتة الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی). تهران: دانشگاه پیام نور.

الهامی نیا، علی اصغر. (1382). فقه خانواده. تهیه کننده: پژوهشکدة تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه. قم: یاقوت.

الهی، فرج الله. (1382). حقوق پدیدآورندگان. قم: سلسله.

المعجم لکتب الشیخ الطوسی(ره) . (1382). محمد هادی حکیم. سلیمان عبدالله آبادی... [و دیگران]. قم: مؤسسة دائرة المعارف اسلامی.

امیرزاده جیرکلی، منصور. (1382). درآمدی بر قواعد فقه و حقوق. مشهد: نیکونشر: باژ.

امینی، عبدالحسین. (1382). الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب: کتاب دینی، علمی، فنی ... . تحقیق مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه؛ ویراستار عدنان علی حامد الحسینی. قم: مؤسسة دایرة المعارف فقه اسلامی. طبقا لمذهب اهل البیت(ع).

امینیان، محمدعلی. (1382). رسالة قرة العین در نماز. آستانة اشرفیه: نسیم شمال.

انصاری، عبدالرحمن و مصطفی آخوندی. (1382). مناسک نوین مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید... . [ویرایش 2]. تهران: مشعر.

انصاری، محمد بن شجاع. (1382). معالم الدین فی فقه آل یاسین. دورة فقهیه کامله علی وفق مذهب الامامیه. با اشراف جعفر سبحانی و تحقیق ابراهیم البهادری. قم: مؤسسه الامام الصادق(ع).

انصاری، مرتضی بن محمد امین. (1382). المکاسب. قم: مجمع الفکر الاسلامی.

. (1382). فرائد الاصول. قم: آرموس (اسماعیلیان).

ایروانی، باقر. (1382). الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی. تهران: سعید بن جبیر.

بابایی، حسن. (1382). چگونه نذر کنیم. کاشان: خاطرات قلم.

باختر، احمد و مسعود ربی سی. [تدوین]. (1382). مجموعه کامل قوانین و مقررات اجرای احکام. تهران: خط سوم، مشهد: سحوری.

بازگیر، یدالله. (1382). قانون مجازات اسلامی در آیینة آراء دیوانعالی کشور: حدود (جرایم خلاف اخلاق حسنه). به اهتمام یدالله بازگیر. تهران: بازگیر.

باقری، احمد. (1382). بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی (مواد 264 الی 300): سقوط تعهدات. تهران: انتشارات آن.

. (1382). ضمان، حواله، کفالت: بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی (مواد 684 الی 751). تهران: انتشارات آن.

بجنوردی، حسن. (1382). القواعد الفقهیه. با تحقیق مهدی المهریزی؛ محمد حسین الدرایتی. قم: دلیل ما.

بدری، تحسین. (1382). دراسات مقارنه فی اصول الفقه. قم: [بی نا]، چاپخانة مهربخش.

برفی، محمد. (1382). از میکده تا ماتمکده اعتیاد: بررسی ابعاد فقهی اجتماعی اعتیاد. تهران: محمد برفی.

بهادری، ابراهیم. (1382). الفهارس الفنیه: لتحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه [علامه حلی]. با تکرار جعفر السبحانی. قم: مؤسسة امام صادق(ع).

بهشتی، احمد. (1382). فقه مقدماتی (3) (رشتة الهیات). تهران: دانشگاه پیام نور.

بیانی، محمد علی رضی. (1382). دروس من الفقه الواضح. [بی جا]: مدین.

پیوندی، غلامرضا. (1382). جرم سیاسی. به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.

تبریزی، جواد. (1382). دروس فی مسائل علم الاصول. قم: دارالصدیقه الشهیده.

تسخیری، محمدعلی. (1382). القواعد الاصولیه و الفقهیه علی مذهب الامامیه. تهران: فرهنگ مشرق زمین.

جعفری تبریزی، محمد تقی. (1382). رسائل فقهی. تهران: مؤسسة تدوین و نشر آثار علامه جعفری.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1382). دایرة المعارف علوم اسلامی قضایی: علمی، تطبیقی، تاریخی. تهران: گنج دانش.

. (1382). فن استدلال: منطق حقوق اسلام. تهران: کتابخانه گنج دانش.

جنانی، عادل. (1382). بررسی جرایم صوتی و تصویری در فقه و حقوق موضوعه. ارومیه: ادیبان.

حاجی پور، آذر. (1382). اهمیت احکام برای جوانان. ارومیه: حسینی اصل.

حسین زاده، محمد علی. (1383). موسیقی از دیدگاه اسلام. تهران: زعیم.

حسینی حایری، کاظم. (1382). الفتاوی المنتخبه مجموعه اجابات فی فقه العبادات و المعاملات. قم: دارالتفسیر.

حسینی زنجانی، عزالدین. (1382). مناسک الحج. زنجان: مهدیس.

حسینی سیستانی، علی. (1382). المسایل المنتخبه: العبادات و المعاملات. قم: محبین.

. (1382). توضیح المسائل. مشهد: ضامن آهو: نوند.

حسینی شاهرودی، محمد. (1382). اجوبة المسائل الاعتقادیه الموجهه. قم: آل مرتضی.

. (1382). الدروس المختصه بالنساء. قم: آل مرتضی.

. (1382). منتخب المسائل. قم: آل مرتضی.

حسینی شیرازی، صادق. (1382). المسائل الاسلامیه بالاضافه الی اصول الدین فضایل القرآن الحکیم، نظام الحکم فی الاسلام الاخلاق، المحرمات و المسائل الحدیث. تهران: تابان.

. (1382). بیان الاصول. قم: رهپویان.

. (1382). رساله توضیح المسائل به اضافه مسائل جدید مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی. تهران: تابان.

حسینی شیرازی، محمد. (1382). خطر المحذرات. به اهتمام مؤسسة دارالجوادین علیهماالسلام. اعداد محمد الاخوند. یزد: لالة کویر.

حسینی، عباس. (1382). قانون مجازات اسلامی (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات) به انضمام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاف و کلاهبرداری... . تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

حسینی، محسن. (1382). مهریه. مشهد: چینود.

حسینی، محمد. (1382). فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی (عربی به فارسی همراه با معادل انگلیسی). تهران: سروش.

حقانی، احمد. (1382). بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی. تهران: مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر.

حکیم پور، محمد. (1382). حقوق زن در کشاکش سنّت و تجدد: تأملی در مبادی هرمنوتیک حقوق زن. تهران: برگ زیتون.

حلیمه، عبدالمنعم مصطفی [ابوبصیر]. (1382). تهذیب شرح العقیده الطحاویه. زاهدان: حرمین.

حمدان، احمد. (1383). احکام موسیقی و سرود از دیدگاه اسلام. ترجمة عبدالرحیم سالارزهی. تربت جام: شیخ الاسلام احمد جام.

حیدری، علی نقی. (1382). اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب جدید. ترجمة عباس زراعت، حمید مسجد سرایی. قم: حقوق اسلامی.

خالدی، محمد عقیل. (1382). احکام و مناسک حج. تهران: احسان.

خالدی، محمد علی. (1382). الفواید الجلیه در شرح المقاصد النوویه. تهران: احسان.

خامنه ای، علی [رهبر جمهوری اسلامی ایران]. (1382). اجوبة الاستفتائات. تهران: الهدی.

. (1382). رسالة اجوبة الاستفتائات (ترجمة فارسی). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل.

خزایی، احمدرضا. (1382). مبانی فقهی و حقوقی ورزش. تهران: عصر ونوشه.

خمینی، حسن. (1382). مبانی فقهی تنظیم خانواده. تهران: پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی.

خمینی، روح الله [رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران]. (1382). مناسک حج مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی امام خمینی سلام الله علیه. تهیه و تنظیم گروه فقه مرکز تحقیقات حج. ویرایش 2. تهران: مشعر.

درسنامه حقوق عمومی: آمادگی آزمون کارشناسی ارشد. (1383). پدیدآورنده اعضای هیأت علمی مؤسسه سنجش تکمیلی. تهران: سنجش.

ربانی گلپایگانی، علی. (1382). نقد نظریه ی بسط تجزیه ی بندی سلسله مباحث علم کلام جدید. تهران: حوزة علمیة قم، مرکز مدیریت.

رحجان، سعید. (1382). مبانی استنباط در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

رحمتی، محمد. (1382). پرتو عنایات در بیان احکام حدود، قصاص، دیات. قم: محمد رحمتی.

رحیمی، حامد. (1382). وقوع طلاق ثلاثه از دیدگاه علمای اسلامی. سنندج: انتشارات کردستان.

رضایی، حسن. (1382). نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی. (با تأکید بر نظریة زمان و مکان حضرت امام خمینی). تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسة چاپ و نشر عروج.

رضوانی، صالح عبدالله. (1382). احکام حیض و عادت ماهیانة زنان. تایباد: سنّت.

رمضانی، احمد. (1382). اختلاس: بررسی فقهی – حقوقی. با تقریظ محمد حسن مرعشی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.

روحانی، محمد صادق. (1382). استفتائات (پرسش و پاسخهای مسائل شرعی). تهران: حدیث دل.

. (1383). توضیح المسائل. تهران: حدیث دل.

. (1382). زبدة الاصول. با کوشش قاسم محمد مصری العاملی. تهران: حدیث دل.

روشن فر، مرضیه. (1382). زن، اشتغال و مالکیت (در فقه امامیه و قوانین موضوعه). تهران: برگ زیتون.

زحیلی، وهبه. (1382). ترجمة فارسی الفقه الاسلامی و ادلته. ترجمة غلام الدین کلانتری. تهران: احسان.

زین الدین، محمد امین. (1382). العفاف بین السلب و الایجاب. قم: دلیل ما.

ساریخانی، عادل. (1382). حقوق جزای عمومی اسلام. تهران: دانشگاه پیام نور.

ساکت، محمد حسین. (1382). دادرسی در حقوق اسلامی: سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمانهای وابسته از آغاز تا سدة سیزدهم هجری. تهران: میزان.

سالارزایی، امیرحمزه. (1382). نگرشی نوین بر اصول فقه. زاهدان: روشیدا.

سبحانی تبریزی، جعفر. (1382). الاسلام و متطلبات العصر او دور الزمان و المکان فی الاستنباط. قم: مؤسسة الامام الصادق(ع).

. (1382). الشیخ الانصاری رائد النهضه العلمیه الحدیث. قم: مؤسسة الامام الصادق(ع).

. (1382/1424). ارشاد العقول الی مباحث الاصول: یبحث من الحجج الشرعیه و الاصول العملیه. تقریر المحاضرات المحقق جعفر سبحانی. تألیف محمد حسین العاملی. قم: مؤسسه الامام الصادق(ع).

. (1382/1424). ادوار الفقه الامامی. قم: مؤسسة امام صادق(ع).

سپهری، محمد. (1382). بررسی مشروعیت و موارد احکام زندان از نظر اسلام. تهران: امیددانش.

سرشار، علی اکبر. احکام کشتیرانی. زیر نظر محمد حسین فلاح زاده. به سفارش ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر. قم: سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکدة باقرالعلوم(ع)، انتشارات نور السجاد.

سلگی، عباس. (1382). بررسی علل و عوارض استفاده از مشروبات الکلی. با همکاری فاطمه تیموری. تهران: ماهی طلایی.

سمیعی، جمشید. (1382). متن، ترجمه و شرح کامل رسایل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ. اصفهان: خاتم الانبیاء(ص).

سنگلجی، محمد. (1382). آیین دادرسی در اسلام: فشرده ای از قواعد قضا در اسلام. تهران: خط سوم.

شبیری خاقانی، محمد. (1382). منهاج الصالحین: عبادات. تهران: دارالعلم مجتهد زاده.

شکاری، روشنعلی. (1382). اصول فقه. تهران: نسل نیکان.

شهرستانی، علی. (1382). وضوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): وارسی اختلافهای مذهبی در کیفیت وضو. ترجمة حسین صابری. مشهد: عروج اندیشه.

شهید اول، محمد بن مکی. (1382). اللمعة الدمشقیة. ترجمة حمید مسجد سرابی. تهران: خط سوم.

شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1382). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة [شهید اول]. قم: مجمع الفکر الاسلامی.

. (1382). کامل ترین ترجمة نموداری شرح لمعه شهید ثانی همراه با متن عربی اعراب گذاری شده. ترجمة حمید مسجد سرابی. قم: حقوق اسلامی.

شومان، عباس. (1383). منابع و ادوار قانون گذاری در اسلام. ترجمة قاسم انصاری. زنجان: نیکان کتاب (دانشگاه آزاد اسلامی).

صابری، حسین. (1382). احکام نماز برای همه. ویرایش 2. مشهد: سنبله.

صابریان، علیرضا. (1382). بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی در بخشی از حدود و قصاص. قم: احسان.

و مهدی فلاح. (1382). قصاص در فقه امام جعفر صادق(ع). قم: احسان.

و زین العابدین نجفی. (1382). مبادی فقه و اصول. قم: احسان.

. (1382). جنگ هشت ساله و حقوق. قم: احسان.

صادقی تهران، محمد. (1382). فقه گویا یا فقه سنتی، فقه پویا و ... ؟ تهران: امید فردا.

. (1382). اسرار، مناسک، ادله حج. تهران: راه دانش.

. (1382). مناسک حج. تهران: بینادل.

صالحی مازندرانی، محمدعلی. (1382). شرح کفایة الاصول بر اساس سلسله درسهای مرجع عالیقدر، فقیه مجاهد حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی. قم: صالحان.

صالحی نجف آبادی، نعمت الله. (1383). قضاوت زن در فقه اسلامی و چند مقالة دیگر. تهران: امید فردا.

صانعی گلپایگانی، محمدجواد. (1382). الدر البهیه: منظومه فی اصول الفقه. قم: گنج عرفان.

صانعی، یوسف. (1382). احکام نوجوانان مطابق با فتاوای صانعی. ویراست 3. قم: میثم تمار.

. (1382). فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله؛ کتاب القصاص. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

. (1382). منتخب الاحکام. ویرایش 3. قم: میثم تمار.

صدری، محمد. (1382). مبادی فقه (رشته الهیات و معارف اسلامی). تهران: دانشگاه پیام نور.

صمدی اهری، محمد هاشم. (1382). نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام. تهران: کتابخانة گنج دانش.

صنقور، محمد. (1382). شرح الاصول من الحلقة الثانیة. قم: نقش.

طاهری، جلال الدین. (1382). المحاضرات: تقریر المباحث اصول الفقه قدوه الفقها و المجتهدین آیت الله محمد المحقق الداماد. اصفهان: مبارک.

طهماسبی آملی، علی. (1382). تسهیل الروضة فی شرح اللمعة. قم: صالحان.

عادلی مقدم، محمدعلی. (1382). فلسفة مهریه و بررسی آن در فقه و قانون مدنی. تهران: محمدعلی عادلی مقدم.

عارفی مسکونی، محمد. (1382). ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن. تهران: دانشور.

عاملی، قاسم محمد مصری. (1382). رسالة فی التعریب بعد الهجرة. قم: دارالغدیر.

عباسی، محمود. (1382). سقط جنین. تهران: حقوقی.

عبدالحمید، صارب. (1382). معجم مورخی الشیعه الامامیه الزیدیه اسماعیلیه. مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه. قم: مؤسسة دایرة المعارف فقه اسلامی.

عبدالرحیمی سقای، عبدالله. (1382). هدیة عبدالرحیمی. تبریز: راه آسمان.

عثمانی، محمد شفیع. (1382). مسألة ربا از دیدگاه اسلام. ترجمة عبدالعزیز یحیی سعدی. زاهدان: صدیقی.

عدالت نژاد، سعید. (1382). اندر باب اجتهاد: جستارهایی دربارة کارآمدی فقه اسلامی در دنیای امروز: جستارهایی از عبدالکریم سروش، حسینعلی منتظری و ... . تهران: طرح نو.

عرب، ملیحه. (1382). مروری بر سؤالات شرعی و احکام زنان در خونریزیهای رحمی، کتابی برای متخصصین زنان، پزشکان... . با همکاری فاطمه سلطان بیگی. تهران: بیدل.

عربیان، جواد. (1382). چشم انداز فقهی و حقوق «حقوق مالکیتهای فکری». تهران: پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی.

عظیمی، حسنیه. (1382). احکام و آداب هتل داری. قم: نورالسجاد.

علاسوند، فریبا. (1382). زنان و حقوق برابر: نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سندپکن. تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی.

. (1382). نقد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. با ویراستاری حمیده انصاری. قم: مرکز مدیریت حوزة علمیه.

علامه حلی، حسن بن یوسف. (1382). رساله سعدیه. ترجمة سلطان حسین استرآبادی. تصحیح و تحقیق علی اوجبی؛ با مقدمة مهدی محقق. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

. (1382). مبادی الوصول الی علم الاصول. ترجمه و تحقیق حسن غوث. مشهد: آفتاب دانش.

علامه، فاطمه. (1382). نگاه به نامحرم. قم: نسل اندیشه.

علایی، محمد صدیق. (1382). احکام مربوط به عادات زنان (حیض، نفاس، استحاضه) که صحت نماز و روزه و حج و اکثر عبادات متوقف یا مربوط به شناخت این احکام می باشد. بوکان: محمد صدیق علایی.

. (1382). حکم نان مرده از دیدگاه اهل سنّت. بوکان: محمد صدیق علایی.

علم الهدی، بهاءالدین. (1382). الفقه الجدید فی احیاء الفقه القدیم. قم: مشهور.

علمایی، ابوالفضل. (1382). دراسات فی فقه الامامیه. تقریر الابحاث ابوالفضل العلمایی. تحریر حمید اصلی نژاد. قم: سلسال.

علوی، عادل. (1382). احکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة فقه استدلالی شرح و تعلیق علی کتاب شرایع الاسلام محقق حلی. تقریر ابحاث شهاب الدین المرعشی النجفی. به اهتمام محمود المرعشی النجفی. قم: مکتبه آیت الله العظمی المرعشی النجفی.

علوی، محمدتقی. (1383). عرف و عادت در حقوق اسلام و ایران. تبریز: دانشگاه تبریز: مؤسسة تحقیقاتی علوم اسلامی انسانی.

علی دوست، ابوالقاسم. (1382). فقه و عقل. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، سازمان انتشاراتی.

علی پور، مهدی. (1382). درآمدی به تاریخ علم اصول. تدوین دفتر تدوین متون و برنامه ریزی درسی. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.

علیزاده، مهدی. (1382). احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی. با اشراف مصطفی محقق داماد. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

عمید زنجانی، عباسعلی. (1382). درآمدی بر فقه سیاسی: مروری بر کلیات و مبانی حقوق اساسی. تهران: امیرکبیر.

. (1382). فقه سیاسی. ویراست 2. تهران: امیرکبیر.

. (1382). موجبات ضمان: درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی. تهران: میزان.

. (1382). آیات الاحکام. تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی.

عیوضلو، حسین. (1383). بررسی و تحلیل فقهی اقتصادی اوراق قرضه در بازار پول و سرمایة ایران. پژوهشکدة پولی و بانکی.

غزالی، محمد بن محمد. (1382). المستصفی فی علم الاصول. با تحقیق و تعلیق محمد سلیمان الاشقر. تهران: احسان.

غضنفری خوانساری، هادی. (1382). مصادرالاجتهاد و مبانی الاستنباط عند الامامیه. هدایة المقلدین (حاشیه علی العروة الوثقی) الهادی و الهدایة فی الرجال و التراجم و الدرایة. قم: نعمات.

. (1382). هدایة المقلدین (حاشیه علی العروة الوثقی) محمد کاظم یزدی. قم: نعمات.

فاضل موحدی لنکرانی، محمد. (1382). تفضیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (روح الله خمینی) الوقف و الصدقه، و الوصیه و الایمان، و النذر و العهد و الکمارات و الصید و الذباحه. تحقیق مرکز فقه الائمه الاطهار(ع). قم: مرکز ائمة اطهار(ع).

. (1382). رساله توضیح المسائل با تجدید نظر و اضافات. تهران: پیام عدالت.

فاضلی بهسودی، محمدباقر. (1382). القواعد و الفروق حول امهات المباحث الاصولیه و الفقهیه و المنطقیه و الفلسفیه. قم: دارالتقسیر.

فتح الهی، سیامک. [تدوین]. (1383) . قانون مجازات اسلامی: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات با اصلاحات و الحاقات به پیوست فهرست کاربردی جرایم قانون مجازات اسلامی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهش، ادارة چاپ و نشر.

فتحی، عباس. (1382). تعارضات کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان با اسلام و حقوق بشر به ضمیمة متن کنوانسیون. تهران: نسل سوم.

فرجی، حمید. (1382). خلاصه جامع الموجز فی اصول الفقه. (کتاب درسی مصوب حوزه های علمیه سراسر کشور). تألیف جعفر سبحانی، ترجمه و تلخیص و شرح حمید فرجی. قم: سلسله.

. (1382). شرح تحریر الروضه نکاح و طلاق ویژگیها حاوی کلیة سؤالات مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاهها، قابل استفاده برای دانشجویان دانشکده های... . تهران: بهنامی.

فضل الله، محمد حسین. (1382). احکام الشریعه: العبادات و المعاملات طبقاً لفتاوی محمد حسین فضل الله. قم: مکتب آیت الله العظمی محمد حسین فضل الله.

فلاح زاده، محمد حسین. (1382). احکام دین سطح یک و دو. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل.

. (1382). احکام دین. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل.

. (1383). احکام دین: سطح سه. تهران: نیکتاب.

. آموزش احکام (سطح متوسطه): ویژة برادران مطابق با فتاوای مراجع بزرگ تقلید. قم: دلیل ما.

. (1382). احکام اعتکاف. قم: دلیل ما.

فیض، علیرضا. (1382). ویژگیهای اجتهاد و فقه پویا (فقه پویا در مکتب سه فقیه). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

قابل، احمد. (1382). اسلام و تأمین اجتماعی مبانی و راهکارهای حمایتی و بیمه ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی. تهران: مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

قاسمی، محسن. (1382). انتقال مالکیت در عقد بیع. با مقدمة حسین صفائی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

قاسمی، مهدی. (1382). آشنایی با احکام و معارف به شیوة (313) رمز. مشهد: والعصر.

قدردان قراملکی، محمد حسن. (1382). آزادی در فقه و حدود آن. تهیه و تنظیم مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکدة اندیشة سیاسی اسلام. قم: بوستان کتاب قم.

قرشی، باقر شریف. (1382). الفقه الاسلامی، تأسیسه، اصالته، مدارکه. قم: دارالهدی.

قرضاوی، یوسف. (1382). ابوالحسن ندوی و دعوت اسلامی. ترجمة عثمان رادپی. تهران: عثمان رادپی.

. (1382). فقه پویا: گفتاری در باب روشهای استنباط احکام فقهی. ترجمة عین الدین صدیقی. تهران: احسان.

. (1382). نقاب زن واجب یا بدعت (بررسی حکم روبند از کتاب، سنت و مذهب فقها). ترجمة ابراهیم تیموری بازگری. تایباد: سنت.

قزوینی فیروز، لیلا. (1382). جایگاه گذشت شاکی خصوصی در سیستم جزایی ایران. تهران: آریان.

قلی پورگیلانی، مسلم. (1382). بیع. قم: اخلاق.

. (1382). تدوین نموداری کفایة الاصول. قم: اخلاق.

. (1382). تلخیص خیارات. قم: اخلاق.

. (1382). تلخیص فرائد الاصول شیخ انصاری(ره). قم: اخلاق.

کاتوزیان، ناصر. (1382). وصیت در حقوق مدنی ایران. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ.

کاظم زاده، علی. (1382). تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مبانی و مصادیق). تهران: میزان.

کاظمی، حسن. (1382). شرعیات منظوم. به کوشش رحمان کاظمی. ارومیه: حسینی.

کرباسی، علی. (1382). المشکاة: شرح الخلل فی الصلاة للامام الخمینی. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

کرمانی، محمد کریم بن محمد ابراهیم. (1382). الجامع لاحکام الشرایع. ترجمة زین العابدین ابراهیمی. تهران: شادرنگ.

کریمی، عبدالله. (1382). مسائل حقوقی اسارت. اصفهان: گویا.

کشاورز، بهمن. (1382). سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام. تهران: نشر کشاورز.

گلی زواره، غلامرضا. (1382). احکام و آداب مسکن. به سفارش ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر. قم: سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکدة باقرالعلوم(ع)، انتشارات نورالسجاد.

گنگوهی، رشید احمد. (1383). تحلیل پیرامون تقلید و برخی از مسائل فقهی. تقریظ محمد قاسم قاسمی، ترجمة و تحقیق عبدالمالک ریگی. تربت جام: شیخ الاسلام احمد جام.

گواهی، زهرا. (1382). مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسة چاپ و نشر عروج.

لاریجانی، باقر. (1382). پیوند اعضا مباحث علمی، اخلاقی، حقوقی و فقهی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی تهران، ادارة انتشارات و چاپ.

. (1383). پیوند اعضا (مباحث علمی، اخلاقی، حقوقی و فقهی). تهران: برای فردا.

لطفی، اسدالله. (1382). فقه مقدماتی (2). تهران: دانشگاه پیام نور.

لیائی، ابوالقاسم. (1382). وصیتنامه (دستورات و احکام وصیت). تهران: پیام آزادی.

مؤمنی، عابدین. (1382). حقوق جزائی اختصاصی اسلام. تهران: خط سوم.

مؤمنی، مهدی. (1382). وصیتنامة شرعی و قانونی. مشهد: جلیل.

ماجراجو، محسن. (1382). نیازها و روابط زن و مرد. تهران: فرهنگ مشرق زمین.

مجتهدی، مرتضی. (1382). منتخب صحیفة مهدیه: مجموعه مهمی از نمازها، دعاها و زیارتنامه هایی که از ناحیه... . ترجمة محمدحسین رحیمیان. قم: سیمای فقه.

محسنی، محمد آصف. (1382). الفقه و مسائل طبیه. قم: بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم).

. (1382). القواعد الاصولیه و الفقهیه المستمسک لایه العظمی محسن الحکیم. تصحیح و تحقیق مهدی نیازی شاهرودی. قم: پیام مهر.

محقق حلی، جعفر بن حسن. (1382). شرایع الاسلام. با تحقیق و تعلیق عبدالحسین محمدعلی. تهران: مؤسسة کتابسرای اعلمی.

محقق داماد، مصطفی. (1382). مباحثی از اصول فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

محمد حسین زاده، عبدالرضا. (1382). قصاوت زنان. کرمان: ودیعت.

محمدی، ابوالحسن. (1382). قواعد فقه. ویرایش 3. تهران: میزان.

محمصانی، صبحی رجب. (1382). فلسفه قانون گذاری در اسلام: با مقدمة جدید، اضافات و تجدید نظر کلی. ترجمة اسماعیل گلستانی. تهران: آریان.

مدرسی، محمد تقی. (1382). احکام الاسلام منتخب احکام العبادات و المعاملات. تهران: دار محبی الحسین(ع).

. (1382). احکام العبادات مطابق لفتاوی محمدتقی المدرسی. تهران: اسماء.

. (1382). الفقه الاسلامی: احکام المعاملات. تهران: محبان الحسین(ع).

مدنی کاشانی، رضا. (1382). براهین الحج للفقها و الحجج. کاشان: مرسل.

مشفقی پور، محمدرضا. (1382). روشی نوین در بیان احکام. تهران: زهد.

مطهری فر، امیر. (1382). ادیان قبض و بسط اندیشة کیفری. تهران: خلیلیان.

مظفر، محمدرضا. (1382). اصول الفقه فی مباحث الالفاظ و الملازمات العقلیه و مباحث الحجه و الاصول العملیه. با تحقیق عباس علی الزراعی السبزواری. قم: بوستان قم.

. (1382). اصول الفقه. با تحقیق و تصحیح مهدی الحسینی الگلپایگانی. تهران: مؤسسه الامام المنتظر.

معرفت، محمد هادی. (1382). احکام شرعی. قم: تمهید.

معصومی شاهرودی، علی اصغر. (1382). دراسات الاصول فی اصول الفقه. قم.

معصومی، مسعود. (1382). احکام روابط زن و مرد و شوهر و مسائل اجتماعی آنان: مطابق با نظرات آیات و مراجع تقلید... . قم: شهاب الجنه.

مغنیه، محمد جواد. (1382). فقه مقارن 1 و 2: الفقه علی مذاهب الخمسه. ترجمة معصومه رضا پور پرشکوهی. تهران: بشیر علم و ادب.

مکارم شیرازی، ناصر. (1382). انوار الاصول تقریر الابحاث ناصر مکارم شیرازی. به کوشش احمد قدسی. قم: مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع).

. (1382). خلاصة الاحکام : ترکی آذربایجانی. قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع).

. (1382). رساله توضیح المسائل. مشهد: والعصر.

. (1382). کتاب النکاح: سلسله مباحث خارج فقه آیت الله العظمی مکارم شیرازی. تهیه و تنظیم محمدرضا حامدی، مسعود مکارم. قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع).

ملک افضلی اردکانی، محسن. (1382). نظارت و نهادهای نظارتی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.

منفی، کریم. (1382). ابداع المرجع. قم: سبط النبی(ص).

مهریزی، مهدی. (1382). شخصیت و حقوق زن در اسلام. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

مهیدب، خالد. (1382). نامه ای برادرانه. ترجمة اسحاق دبیری عوضی. زاهدان: حرمین.

موسایی، میثم. (1382). ربا و کاهش ارزش پول. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکدة اقتصاد.

موسوی بجنوردی، سید محمد. (1382). مصادر التشریع عند الامامیه و السنه. تهران: پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی.

. (1382). فقه تطبیقی بخش جزایی. تهران: پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی.

. (1382). مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی. تهران: پژوهشکدة امام خمینی و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی.

موسوی تهرانی، رسول. (1383). مجمع الفواید فی شرح الفراید شیخ انصاری. به کوشش جمعی از شاگردان استاد. قم: مؤسسةآیت الله العظمی بروجردی.

موسوی غروی، محمدجواد. (1382). شرح رسالة آیت الله محمد حسین بروجردی از آیت الله سید محمد جواد موسوی غروی. به کوشش علی اصغر موسوی غروی. تهران: نگارش.

موسوی، رضا. (1383). آشنایی با آیین دادرسی و داوری اسلامی (راهنمای دانشجویان، مراجعان، مشاوران و وکلای دادگستری). مشهد: دانش شرقی.

میرخلیلی، احمد. (1382). فقه و قیاس. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.

میرداماد، محمد باقر بن محمد. (1382). رساله شارع النجاة فی ابواب العبادات. با مقدمه و تصحیح داود دیردار قمی. تهران: منیر.

میرزایی، علیرضا [به اهتمام]. (1382). قانون مجازات اسلامی: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده با آخرین اصلاحات... . تهران: بهنامی.

میلانی، محمد هادی. (1382). فتاوی علمی. با ویرایش علمی غلامرضا جلالی. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی.

. (1382). سؤال و جواب مسائل مربوط به زلزله زدگان. مشهد: خاطره.

میلانی، مرتضی. (1382). احکام المرأه فی الاسلام. قم: مدین.

نایب زاده، علی اکبر. (1383). ارث، وصیت، شرح، ترجمه و حل مسائل از کتاب الخلاف شیخ طوسی. قزوین: طه.

نجفی، مصطفی و امیرقلی جعفری و مسعود راعی. (1382). احکام نماز بیماران. اصفهان: کنکاش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان.

ندوی، شفق الرحمن. (1382). الفقه المیسر علی مذهب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان: قسم العبادات. زاهدان: فاروق اعظم.

نراقی، مهدی. (1382). آیین تجارت از دیدگاه اسلام (آداب کسب و تجارت). قم: مهدی نراقی.

نظام الدین، محمد. (1382). وصیت: تدبیر آینده: وصیتنامه شرعی و قانونی. اصفهان: مهر قائم.

نمازی، عبدالنبی. (1382). مصباح الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: کتاب الصوم امام خمینی. تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

نوری ها، علیرضا. (1382). وصیتنامه و برخی احکام ارث و وصیت. اصفهان: مبارک.

نیازی، قدرت الله. (1382). تاریخ فقه و فقها. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.

وحیدی، محمد. (1382). احکام مقدماتی 1. قم: عصمت.

. (1382). احکام مقدماتی 2. قم: عصمت.

. (1382). درآمدی بر آموزش احکام. قم: عصمت.

وصیتنامه (شرعی و قانونی) به همراه احکام وصیت از مراجع تقلید. (1382). تدوین گروه ادبیات و معارف اسلامی انتشارات خاتم الانبیاء. اصفهان: خاتم الانبیاء.

یزدی، محمد. (1382). تسع الرسائل فقهیه. قم: سازمان اوقاف و امور خیریه. انتشارات اسوه.

2 اندیشة سیاسی در اسلام

آشوری، محمد. (1382). جایگزین های زندان و مجازاتهای بینابین. مجری طرح: محمد آشوری برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و (UNODC). ار. جی. ا. ایران؛ برای دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، مؤسسة تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی. تهران: نشر گرایش.

آقابخشی، علی اکبر و مینو افشاری راد. (1382). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.

آکین، سوزان مولیر. (1382). زن از دیدگاه فلسفة سیاسی غرب. مصحح و مترجم: نادر نوریزاده. تهران: قصیده سرا.

ارسطو. (1382). اصول حکومت آتن. ترجمه و تحشیه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی. با مقدمة غلامحسین صدیقی. تهران: علم.

ازغندی، علیرضا. (1382). تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 1320 1357. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

. (1382). علم سیاست در ایران. تهران: باز.

اسپکتور، سلین. (1382). قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشة غرب با متنهایی از: آرنت، ارسطو و ... . مترجم: عباس باقری. تهران: نی.

اعضای هیأت علمی مؤسسه سنجش تکمیلی [پدیدآورنده]. (1382). درسنامة علوم سیاسی روابط بین الملل. تهران: سنجش.

. (1382). درسنامة علوم سیاسی: آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1383. تهران: سنجش.

اقبال، فرشید. (1382). مکتبهای سیاسی. تهران: سبکباران.

اکبری، مظفر. (1382). فرهنگ سیاسی. تهران: جرعه.

امیرانتظام، عباس. (1382). پشت پنجرة مات: ناگفته هایی از خاطرات عباس امیرانتظام. مصاحبه کننده: روزبه میرابراهیمی. تهران: هزاره سوم اندیشه.

بادامچیان، اسدالله. (1381). آشنایی با احزاب و تشکل ها: بررسی تحلیلی نهضت آزادی ایران. تهران: اندیشة ناب.

بال، ترنس و ریچارد دگر. (1382). ایدئولوژی های سیاسی و آرمان دموکراتیک. مترجم: احمد صبوری. برای کتابخانة تخصصی وزارت امور خارجه. تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.

بشیریه، حسین. (1382). آموزش دانش سیاسی: مبانی علوم سیاست نظری و تأسیسی. تهران: مؤسسة نگاه معاصر.

. (1382). عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاسی. تهران: نگاه معاصر.

بهداروند، محمد مهدی [تدوین]. (1382). زنان و نوگرایی. به سفارش دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه. قم: صبح میثاق.

پازارگاد، بهاء الدین. (1382). تاریخ فلسفه سیاسی، یا، سیر تاریخی افکار و عقاید سیاسی از آغاز تاریخ تا زمان معاصر به ضمیمه قطعات منتخبه از متن آثار فلاسفه سیاسی. تهران: زوار.

پتیت، فیلیپ. (1382). جمهوری خواهی: نظریه ای در آزادی و حکومت. مترجم: فرهاد مجلسی پور. تهران: نشر و پژوهش شیرازه.

پلنت، ریموند. (1382). لیبرالیسم، حقوق و عدالت. مترجم: جمعی از پژوهشگران زیر نظر صادق لاریجانی. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

پهلوان، چنگیز. (1382). ریشه های تجدد نمونة مدرسة سیاسی و رسالة حقوق اساسی اثر محمد علی فروغی و مجموعه ای از اسناد مدرسه. تهران: قطره.

پوراحمدی، حسین و یحیی فوزی. (1382). گفتمان اصلاحات در ایران. برای سازمان بسیج اساتید. تهران: دانش و اندیشة معاصر.

پولادی، کمال. (1382). تاریخ اندیشة سیاسی در غرب. تهران: نشر مرکز.

پیوندی، غلامرضا. (1382). جرم سیاسی. به سفارش: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.

جهانبگلو، رامین. (1382). حاکمیت و آزادی: درسهایی در زمینة فلسفة سیاسی مدرن. تهران: نشر نی.

چاوشی، نفیسه و محمد کریمی زنجانی اصل [به کوشش]. (1382). اندیشة سیاسی ایرانی از حلاج تا سجستانی (مجموعه مقالات). تهران: کویر.

حاجی یوسفی، امیرمحمد. (1382). روش تحلیل سیاسی. تنظیم و نظارت مرکز فرهنگی و معاونت سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها. قم: پارسایان.

حقدار، علی اصغر. (1382). پرسش از انحطاط ایران: (بازخوانی اندیشه های دکتر سیدجواد طباطبایی). تهران: کویر.

. (1382). قدرت سیاسی در اندیشة ایرانی از فارابی تا نائینی. تهران: کویر.

خالقی دامغانی، احمد. (1382). قدرت، زبان، زندگی روزمره در گفتمان فلسفی سیاسی معاصر. تهران: گام نو.

خواجه سروی، غلامرضا. (1382). رقابت و ثبات در نظامهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

داد درویش، رضا. (1379). تاریخچة نفت در ایران. تهیه و تنظیم: گروه پژوهش تاریخ معاصر مؤسسة فرهنگی بزرگ و اندیشه. تهران: جهان کتاب.

. (1379). نهضت ملی شدن نفت. تهیه و تنظیم: گروه پژوهش تاریخ معاصر مؤسسة فرهنگی بزرگ و اندیشه. تهران: جهان کتاب.

دربیگی، بابک. (1382). سازمان پرورش افکار. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

دلاکامپی، کریستیان. (1382). فلسفة سیاست در جهان معاصر. مترجم: بزرگ نادرزاده. تهران: شهر کتاب، هرمس.

دوورژه، موریس. (1382). اصول علم سیاست. مترجم: ابوالفضل قاضی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

راسخ، کرامت اله. (1382). مبادی اندیشة سیاسی روشنفکرهای ایرانی: اندیشة سیاسی اصلاح طلبان اولیه. شیراز: نوید شیراز.

رنجبر، مقصود. (1382). حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی. تهران: آیت عشق.

. (1382). منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. قم: آیت عشق.

رنگر، نیکلاس. (1382). روابط بین الملل، نظریة سیاسی و مسألة نظم جهانی فراسوی نظریة روابط بین الملل. مترجم: لیلا سازگار. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسة چاپ و انتشارات.

زایتس، جان. (1380). مسائل جهانی. مترجم: عشرت فرودی. ویراستار: زهره هدایتی. تهران: فرهنگ و اندیشه.

سجادی، عبدالقیوم. (1382). مبانی تخریب در اندیشة سیاسی اسلام. ویراستار: ایوب زارعی. تهیه و تحقیق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، پژوهشکدة اندیشة سیاسی اسلام. قم: بوستان کتاب قم.

سیمونیدس، پانوش. (1382). حقوق بشر: ابعاد نوین و چالشها: دستورالعمل آموزش حقوق بشر در دانشگاهها. گردآورنده: جانوس سیموندیس. مترجم: محمدعلی شیرخانی. به سفارش سازمان ملل متحد، برنامة عمران ملل متحد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.

شاکری، رضا. (1382). اندیشة سیاسی شریعتی و نقد شریعتیسم. تهران: جهاد دانشگاهی، پژوهشکدة علوم انسانی و اجتماعی: مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها.

شهرام نیا، امیرمسعود. (1379). پارلمانتاریسم در ایران: (بنیادهای فکری و زمینه های تاریخی در عصر مشروطیت). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

صالح، محسن. (1382). بازشناسی حکومت ولایی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

طاهری، ابوالقاسم. (1382). تاریخ عقاید سیاسی. ویراستار: شمس السادات زاهدی. طراح آموزشی: غضنفر حضرتی. تهران: دانشگاه پیام نور؛ دلیل ما.

طباطبایی، جواد. (1382). تاریخ اندیشة سیاسی جدید در اروپا. تهران: مؤسسة نگاه معاصر.

. (1382). سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی. تهران: نگاه معاصر.

علیخانی، علی اکبر. [تهیه و تنظیم]. (1382). نگاهی به پدیدة گسست نسلها رویکرد فلسفی، جامعه شناسی، روانشناسی، سیاسی و تاریخی به پدیدة گسست نسلها. تهران: جهاد دانشگاهی، پژوهشکدة علوم انسانی، اجتماعی: وزارت کشور، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی.

عمید زنجانی، عباسعلی. (1382). درآمدی بر فقه سیاسی: مروری بر کلیات و مبانی حقوق اساسی. تهران: امیرکبیر.

عیوضی، محمدرحیم. (1382). تی وری های ساخت قدرت و رژیم پهلوی دوم. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

فراتی، عبدالوهاب. (1381). انقلاب اسلامی و بازتاب آن. قم: زلال کوثر.

فرقانی. قدرت الله. (1382). اندیشة دینی (1). نویسندگان عبدالله ابراهیم زاده. تهیه کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه. تهران: تحسین.

فرقانی، محمدمهدی. (1382). راه دراز گداز: تحول گفتمان توسعة سیاسی در ایران (1377-1285). تهران: فرهنگ و اندیشه.

فیرحی، داود. (1382). نظام سیاسی و دولت در اسلام. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). قم: مؤسسة آموزشی عالی باقرالعلوم(ع).

قدردان قراملکی. محمدحسن. (1382). آزادی در فقه و حدود آن. تهیه و تنظیم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکدة اندیشة سیاسی اسلام. قم: بوستان کتاب قم.

قیطاسی، علی. (1382). خاتمی و تی وردی جامعه شناسی. (بررسی تطبیقی افکار و آرای خاتمی با اندیشة بزرگان جامعه شناسی). ایلام: گویش.

کاتوزیان، ناصر. (1382). آزادی اندیشه و بیان. با همکاری حبیب الله رحیمی و دیگران. به سفارش دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، مؤسسة حقوق تطبیقی، سازمان ملل متحد برنامة عمران ملل متحد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.

کانگ، سوگوون. (1382). شرح افکار و آثار برگزیدة توماس هابز و جان لاک. مترجم: محمد بقائی (ماکان). تهران: اقبال.

کرمی، سعید. (1382). ولایت در اندیشة سیاسی اسلام. تحقیق و پژوهش: سعید کرمی. تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نمایندگی ولی فقیه، معاونت روابط عمومی و انتشارات.

کشیشیان، گارنیه. (1382). فرهنگ اصطلاحات روزمره سیاسی. ویراستار: قربان ولییی. تهران: کتاب همراه.

کللی، محمد. (1382). اپوزیسیونها و دموکراسی. شیراز: انتشارات شیراز.

کولایی، الهه (طبرستانی). (1382). علل و پیامدهای توسعه روابط فدراسیون روسیه و اسرائیل (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران). تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.

گروه مؤلفین مؤسسة فرهنگی سنجش اول. (1382). نظامهای سیاسی تطبیقی: ویژه اساتید و دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد. تهران: سنجش اول.

گواهی، عبدالرحیم. (1382). ریشه های اقتصادی، سیاسی انقلاب اسلامی ایران. به سفارش: معاونت امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی. تهران: دانش و اندیشة معاصر.

لاسکی، هرولد جوزف. (1382). سیر آزادی در اروپا. مترجم: رحمت الله مقدم. تهران: مجید.

متفکر، حسین. (1382). کلام جدید. تهران: نسل کوثر.

مجاوری، محسن. (1382). نماز و آثار سیاسی، اجتماعی فرهنگی آن. تهران: اندیشة اسلامی.

مرکز مطالعات بشر [تهیه و تنظیم]. حقوق بشر و چشم اندازها. برای سازمان ملل متحد برنامة عمران ملل متحد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، نشر گرایش.

مقصودلو، منوچهر. (1382). اندیشه های سیاسی (قرن بیستم اسلام و ایران). با نظارت و همکاری ابوالقاسم طاهری. تهران: سنجش.

. (1382). اندیشه های سیاسی در غرب (از آغاز تا سده نوزدهم). با نظارت و همکاری ابوالقاسم طاهری. برای سنجش تکمیلی مدرسی. تهران: سنجش.

ملک افضلی اردکانی، محسن. (1382). نظارت و نهادهای نظارتی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سیاسی.

ممتاز، جمشید. (1382). تقویت همکاریهای بین المللی در زمینة «حقوق بشر». تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.

منصور نژاد، محمد. (1382). بررسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام محمد غزالی و امام خمینی. ویراستار: شیرین عزیزی مقدم. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی.

موسوی، حسین و جواد الحمد و ایاد برغوثی. (1382). سیری در اندیشة سیاسی جنبشی اسلامی فلسطین (حماس) 1996 1987. تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

موسوی فر، رضیه. [تهیه وتدوین]. (1382). جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حقوق بشر. به سفارش سازمان ملل متحد، برنامة عمران ملل متحد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، مرکز مطالعات حقوق بشر.

نجفی، موسی. (1382). مراتب ظهور فلسفة سیاست در تمدن اسلامی [طبقه بندی متون و فلسفه]. تهران: دانش و اندیشة معاصر.

یاسین، روناک. (1382). مافیای قدرت و دفن دموکراسی: مجموعه اندیشه و ادبیات سیاسی کرد. مترجم: عرفان قانعی فرد. تهران: رسا.

ارسال نظر