اطلاع رسانی / رجبی، عباس
منابع : مجله متین، شماره 10 | تاریخ درج : ‎1389/2/14 | بازدید : 15672
کلید واژه ها :

کتابشناسی برگزیده فقه، حقوق اسلامی و حقوق

کتابشناسی برگزیده این شماره فصلنامه متین مجموعه کتابها و پایان نامه های مقطع دکتری در موضوع فقه - حقوق اسلامی و حقوق و زیرمجموعه های وابسته است.

حجم زیاد انتشارات در این حوزه، مخصوصا حقوق سبب انتخاب محدوده زمانی برای کتابهای کتابشناسی حاضر (ویرایشها و چاپهای جدید) از سال 1376 الی اردیبهشت ماه 1380 شد.

کتابها و پایان نامه ها بر اساس نام خانوادگی پدید آورندگان و در صورت نامشخص بودن بر اساس عناوین، الفبایی گردیده است. در بخش فقه از ذکر رسائل عملیه سده های اخیر و موضوعات فقهی خاص همانند نماز، خمس، امر به معروف و نهی از منکر و. . . جز موارد خاص و همچنین در بخش حقوق از ذکر مجموعه قوانین، قوانین، آئین نامه ها و مصوبات اجتناب شده است. بخش معرفی کتابهای لاتین اختصاص به معرفی کتابهای فقهی و حقوق اسلامی (Fiqh & Law-Islamic Jurisprudence) دارد. در بخش سایتهای اینترنتی، به معرفی سایتهای فقهی و حقوق اسلامی خصوصا فرق اهل تسنن همانند: مالکی، حنبلی، شافعی و. . . می پردازد. سایتهای فقهی ایرانی بعلت آشنایی پژوهشگران با آنها معرفی نگردیده است. ولیکن لازم است در اینجا از دو بانک اطلاعاتی ناپیوسته (of line) و پیوسته (on line) متمایز ایرانی در این زمینه نام برد:

الف. (ناپیوسته) - معجم الفقهیه: سی دی (CD) معجم الفقهیه از محصولات مؤسسه آیت الله گلپایگانی دربرگیرنده 3000 کتاب از مهمترین منابع فقه اسلامی شیعه، مذاهب اربعه، مذهب زیدی و ظاهری، مهمترین منابع حدیث شیعه و سنی و مهمترین منابع تفسیری شیعه و سنی بصورت متن کامل است که نسخه سوم آن (1379) تحت محیط ویندوز است و قابلیت جستجو، چاپ و ذخیره فایل دارد.

ب. (پیوسته) - رافد: (www.rafed.com) این سایت وابسته به آیت الله سیستانی است که در آن منابع متنوع فقهی، اسلامی معرفی می گردد و نسبت به سایت سایر مراجع عظام جامع تر است. برای آشنایی بیشتر می توان به سایتهای همانند www.al-shia. com (وابسته به مراکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت) یا رزنت www.rose-net.com (وابسته به شرکت مهندسی رزسیستم) و یا noornet .www.noornet.net (وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی) مراجعه نمود.

کتابشناسی برگزیده فقه

- آزاد قزوینی، علی. حکم الاضحیه فی جمیع الاعصار. قم: علی آزاد قزوینی، 1377، 314 ص.

- آقا جمال الدین خوانساری، محمد بن حسین. رسائل (شانزده رساله) . به کوشش علی اکبر زمانی نژاد. قم: دبیرخانه محقق خوانساری، 1377، 848 ص.

- آل بویه، علی. تلخیص اصول فقه. قم: عالمه، 1378، 2 ج.

- آل عصفور، محسن. اصول الفقه المقارن بین الاصولیین و المحدثین شرح تعلیق علی مقدمات الحدائق الناظره. قم: دارالتفسیر، 1379، 540 ص.

- آل محمد اهری، علینقی. مختصری از احکام و آداب تجارت. تهران: مهر علی، 1378، 64 ص.

- آموزش فقه حنفی. [بی جا]: عصمت، 1378، ج.

- آوردی، حسین. آشنایی با ستارگان هدایت (مراجع تقلید شیعه) . قم: دفتر نشر برگزیده، 1377، 104 ص.

- ابراهیمی، محمد. ازدواج با بیگانگان. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1377، 224 ص.

- ابراهیمی، محمد حسین. بیع مکاسب. قم: عالمه، 1377، 220 ص.

- ابن بابویه، محمد بن علی. علل الشرایع. قم: دارالحجه، 1379، ج.

- ابن فهد حلی، احمد بن محمد. مصباح المبتدی و هدایه المقتدی. به کوشش محمد علی ملکی. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1378، 82 ص.

- ابوشجاع اصفهانی، احمد بن حسین. آموزش فقه شافعی (به زبان ساده) . تهران: احسان، 1378، 96 ص.

- - . برگهای زرین در فقه استدلالی امام شافعی رضی الله عنه، ترجمه: التذهیب فی ادله متن الغایه و التقریب. ترجمه محمد طاهر حسینی. سنندج: کردستان، 1378، 376 ص.

- - . متن ابی شجاع: المسمی الغایه و التقریب. تهران: احسان، 1377، 64 ص.

- احمد علی، ابومحمد. دراسة فقهیه تحقیقه عن مساله المتعه: عند معناها و فلسفتها و شروطها. قم: فقه، 1379، 450 ص.

- ادریس، عوض احمد. دیه. ترجمه علیرضا فیض. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1377، 440 ص.

- استقصار الاعتبار فی شرح الاستبصار. شرح از محمد بن حسن طوسی. مشهد: مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، 1379، 5 ج.

- اسدی، مختار. الحریات و الحقوق - الواقع و الادعاء بین سلطه الفقهاء و فقه السلاطین: بحث مقارن و رویه تقدیه. [بی جا]: مؤسسه الاعراف، 1376، 232 ص.

- اسدی مهماندوستی، محمد. مقدمه و تصحیح و تعلیقات حاشیة الروضة البهیمه فی شرح اللمعه الدمشقیه. معروف: حاشیه ملااحمد تونی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

- اسکندری رازلیقی، منصور. رساله الولایات فی النکاح: آیا دختران حق انتخاب دارند؟ . تهران: تندیس، 1377، 96 ص.

- اشتهاردی، علی پنهاه. مدارک العروة. تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه، اسوه، 1377، 30 ج.

- اصطلاح نامه اصول فقه. قم: حوزه علمیه قم: دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 408 ص.

- اصغری، محمد. بررسی حقوقی و فقهی دو مساله رشوه و احتکار در پرتو دو مقوله حقوق و اخلاق، فرد و جامعه. تهران: اطلاعات، 1377، 186 ص.

- اصفهانی، ابوالحسن; سیادتی، حسن. وسیله الوصول الی حقائق الاصول. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 840 ص.

- اصفهانی، محمد حسین. بحوث فی الفقه. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1379، 740 ص.

- - . حاشیه کتاب المکاسب. قم: ذوی القربی، 1379، 5 ج.

- اصول فقه (مبانی حقوق اسلامی) . تهران: انجمن قلم ایران، مؤسسه پژوهشی ابن سینا، 1378، 272 ص.

- اقتصاد دینی بیمه: اصول و مبانی فقهی. قم: دفتر نشر کریمه، 1377، ج.

- امینی، علیرضا; آیتی، محمدرضا. تحریر الروضه فی شرح اللمعه. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، قم: مؤسسه فرهنگی طه، 1379، 528 ص.

- - . فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه. ترجمه مهدی داد مرزی. قم: مؤسسه فرهنگی طه، 1379، 716 ص.

- انصاری، زکریا بن محمد. الفرایض قسمه المواریث. مهاباد: رهرو: 1377، 96 ص.

- انصاری، محمدرضا. بررسی مقارنه ای (تطبیقی) در استصحاب و اقسام و احکام آن. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

- انصاری، مرتضی. المکاسب. قم: دارالکتاب، 1377، 344 ص.

- - . بیع. قم: عالمه، 1378، 352 ص.

- - . ترجمه و شرح المکاسب. ترجمه فاضل هرندی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 5 ج.

- - . فرائد الاصول و هو رسائل. قم: دارالکتاب، 1377، 3 ج.

- - . کتاب المکاسب. قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1378، 6 ج.

- اهتمام، احمد. فلسفه احکام، اصفهان: فلاحت، 1378، ج.

- ایران عقیده، محمد صادق. تلخیص اصول فقه به صورت پرسش و پاسخ. قم: لاهیجی، 1378، 2 ج.

- ایروانی، باقر. انوار فقه: ترجمه و توضیح شرح لمعه. تهران: کتاب خرد، 1379، 318 ص.

- - . دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری: العبادات. قم: فقه، 1378، 3 ج.

- - . ستایش، رحمان. الاصول فی علم الاصول. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379.

- ایروانی، فاطمه. انوار فقه: ترجمه و توضیح شرح لمعه. قم: مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1379، ج.

- ایزدی، حسین. مباحثی تطبیقی در مضاربه از دیدگاههای فقهی، حقوقی و اقتصادی. قم: احسن الحدیث، 1377، 112 ص.

- ایزدی فرد، علی اکبر. بررسی تطبیقی حیل شرعیه در عقود. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی ابوالفضل میرمحمدی، اسعد شیخ الاسلامی.

- باقری، محمد. فهارس مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 724 ص.

- برفی، محمد. از میکده تا ماتمکده اعتیاد: بررسی ابعاد فقهی، اجتماعی اعتیاد. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، 308 ص.

- بروجردی، مرتضی. المستند فی شرح العروة الوثقی. قم: مؤسسه احیاء آثار امام خویی، 1379، 15 ج.

- بغاء، مصطفی; خن، مصطفی سعید; شریعی، علی. الفقهه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی. تهران: احسان، 1379، 3 ج.

- بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل. الحاشیه علی مدارک الاحکام. مشهد: مؤسسه آل البیت (ع) الاحیاء التراث، 1379، 3 ج.

- بهجت، محمد تقی. مباحث الاصول. قم: شفق، 1379، 640 ص.

- بهشتی، محمد حسین. ربا در اسلام (تفسیر آیات 281 - 275 سوره بقره) . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1379، 216 ص.

- بیستونی، محمد. خرید و فروش اسکناس. تهران: همگامان چاپ، 1378، 32 ص.

- پانی پتی، ثناء الله. مالابدمنه: در فقه امامه اعظم ابوحنیفه رحمهم الله. زاهدان: صدیقی، 1379، 100 ص.

- پول در نگاه اقتصاد و فقه. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1378، 92 ص.

- پیرداده بیرانوند، احسان الله. قصاص و متفرعات آن: نگاهی نو به مجازات قتل عمد. تهران: آفرینه، 1378، 80 ص.

- تبریزی، جواد. کتاب القصاص. تهران: مکتب آیت الله میرزا جواد تبریزی، 1378، 352 ص.

- ترحینی، محمد حسن. الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیة. قم: ذوی القربی، 1378، 9 ج.

- تکیان، امیرحسین. کاوشهای عقل فطری در آئینه کتاب و سنت. تهران: جلی، 1376، 144 ص.

- توحیدی، محمد علی. مصباح الفقاهه فی المعاملات. قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1377، 2 ج.

- جباران، محمدرضا. سینما در آینه فقه: درس خارج فقه حضرت آیت الله مروجی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، 1378، 160 ص.

- - . موسیقی و غنا در آینه فقه: درس خارج فقه حضرت آیت الله مروجی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، 1378، 184 ص.

- جباری، مصطفی. تجزی در اجتهاد. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی علیرضا فیض، 1376.

- جزایری، محمد جعفر. منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه. قم: دارالکتاب، 1378، 7 ج.

- - . هدی الطالب الی شرح المکاسب. قم: دارالکتاب، 1378، 4 ج.

- جعفرپور، جمشید. بررسی فقهی و حقوقی آثار بیع. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

- جعفری، محمد صادق. المرتقی الی الفقهة الارض: کتاب الزکاة. شرح از محمد حسین روحانی. تهران: جلی، 1376، 2 ج.

- جواهری، حسن. بحوث فی الفقه المعاصر. قم: حسن جواهری، 1379، 2 ج.

- حاتم، نوری. الضمان فی العقود الفاسدة. قم: دارالغدیر، 1379، 364 ص.

- الحاشیه علی العروة الوثقی. به کوشش محمد حسن قدیری. قم: محمد حسن قدیری، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی مرکز انتشارات، 1379، 212 ص.

- الحاشیه علی مدارک الاحکام. مشهد: مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، 1379، 3 ج.

- حائری، مرتضی. کتاب الخمس. تهران: اسلامی، 1376، 972 ص.

- حجت، هادی; طاعتی، محمد هادی. احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 160 ص.

- حجتی کرمانی، علی. تجسس و اطلاعات از دیدگاه فقه اسلامی. تهران: کتاب آوند دانش، مشعل دانشجو، 1379، 136 ص.

- حسن، عبدالله. مناظرات فی العقائد و الاحکام. قم: خانه کودک البلاغ، 1378، 2 ج.

- حسینی، بهرام. تلخیص المکاسب بصورت پرسش و پاسخ (محرمه، بیع، خیارات) . قم: لاهیجی، 1378، 168 ص.

- - . تلخیص رسایل بصورت پرسش و پاسخ. قم: لاهیجی، 1378، ج.

- - . کفایة الاصول بصورت پرسش و پاسخ. قم: لاهیجی، 1378، 2 ج.

- حسینی، محمد. فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی - تطبیقی و مقارن بین مذاهب اسلامی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

- حسینی برمایی، فضل الله. بررسی مقارنی (تطبیقی) احکام فقهی و اقسام آن. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

- حسینیان، حبیب. الرضا فی الفقه الاسلامی. قم: دارالغدیر، 1379، 148 ص.

- حسینی حائری، کاظم. مباحث الاصول. [بی جا]: کاظم حسینی حائری، 1376، 4 ج.

- حسینی حائری، محمدرضا. نتایج الفکر فی بیان ولایة الاب علی البکر. قم: محمدرضا حسینی حائری، 1377، 160 ص.

- حسینی زرباطی، حسین. الغناء بین الکتاب و السنه و الفتوی. قم: دارالتفسیر، 1379، 94 ص.

- حسینی شیرازی، محمد. الفقه، موسوعة استدلالیه فی الفقه الاسلامی: من فقه الزهرا (س) . قم: بیت آیت الله شیرازی، 1378، 6 ج.

- حسینی عاملی، محمد جواد. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1379، 5 ج.

- حسینی قائم مقامی، عباس. کاوشهای فقهی (مجموعه مقالات فقهی) شامل 8 مقاله. تهران: امیرکبیر، 1378، 578 ص.

- حسینی مرعشی، اسماعیل. اجماعیات فقه الشیعه و احوط الاقوال من احکام الشریعه. قم: اسماعیل حسینی مرعشی، 1377، ج.

- حسینی نژاد، اکبر. اصول استنباط. قم: عالمه، 1378، 180 ص.

- حکیم، محمد تقی. حواریات فقهیه. تهران: دفتر آیت الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم، 1378، 384 ص.

- - . فقه برای غرب نشینان مطابق با فتاوی حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی. ترجمه ابراهیم سید علوی. قم: دفتر آیت الله سیستانی، 1379، 400 ص.

- حکیمی، محمد رضا. الاجتهاد التحقیقی. ترجمه حیدر نجف خلیل العاصمی. تهران: [بی نا]، 1379، 128 ص.

- حیدری، علی نقی. اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخچه با سلوب حدیث. تهران: دارالکتب اسلامیه، 1379، 312 ص.

- خالدی، محمد علی. لب اللباب فی تعلیم فقه مذهب الامام الشافعی للاحباب. تهران: احسان، 1377، 756 ص.

- خدامی، کمال الدین; طباطبایی، محمدرضا. تحریر شرح اللمعه یشتمل علی: الطهارة، الصلاة، الزکاة. . . . . قم: دارالعلم، 1379، 200 ص.

- خرازی، محسن. تحدید الکر بحسب الوزن و المساحه. [بی جا: بی نا]، 1377، 74 ص.

- خرم دل، مصطفی. نماز فرمان خدا در فقه اهل سنت. تهران: احسان، 1377، 40 ص.

- خوئی، ابوالقاسم، اجود التقریرات. قم: صاحب الامر (ع) ، 1378، 3 ج.

- - . المبانی فی شرح العروة الوثقی. تهران: احیاء آثار امام خمینی (س) ، 1377، 33 ج.

- خوئینی، غفور. فقه (3) : رشته الهیات و معارف اسلامی. تهران: دانشگاه پیام نور، 1378، 130 ص.

- دادستان، محمد. سیری کامل در اصول فقه. قم: فیضیه، 1378، 4 ج.

- دباغ، هاشم. الاسلام سبیل السعاده: رساله عملیه فی العقاید و الفقه الاسلامی. تهران: محمد خالصی، 1379، 400 ص.

- دستغیب حسینی شیرازی، علی محمد. الهادی الی الطریقه الوسطی فی شرح العروة الوثقی. شیراز: فلاح، 1377، 2 ج.

- دهقان، اکبر. زکات در اسلام. قم: حوزه علمیه قم: دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 128 ص.

- دهقان، حمید. بررسی قانون سرقت: جرم شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 256 ص.

- ذوالفقار طلب، مصطفی. فقه تطبیقی مذاهب خمسه. تهران: احسان، 1379، 304 ص.

- ذهنی تهرانی، محمد جواد. المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه یا راهنمای فارسی شرح لمعه. قم: وجدانی، 1379، 14 ج.

- رازی نجفی اصفهانی، محمد تقی. هدایه المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1379، ج.

- رجب نژاد، محمدرضا. نگرشی به مبانی فقهی موسیقی. تهران: عابد، 1379، 264 ص.

- رجبی، محمد حسن. رسایل و فتاوای جهاد شامل: رساله ها و فتواهای علمای اسلامی در جهاد با قدرتهای استعمار. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1378، 392 ص.

- رحمتی، محمد. کتاب القصاص. قم: محمد رحمتی، 1377، 488 ص.

- - . کتاب انجاز العدات فی احکام الدیات 1 و 2. قم: محمد رحمتی، 1378، 758 ص.

- رزم ساز، بابک. بررسی فقهی - حقوقی سقط جنین. تهران: خط سوم، 1379، 253 ص.

- رسولی، هاشم. سخنی درباره زکات. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376، 128 ص.

- رضوی، جواد. اصول فقه در آثار استاد شهید مرتضی مطهری. قم: انصاری، 1378، 144 ص.

- رفاعی، عبدالجبار. فقه النظریه عند الشهید الصدر. تهران: [بی نا]، 1379، 144 ص.

- - . محاضرات فی اصول الفقه شرح الحلقه الثانیه. قم: دارالکتاب اسلامی، 1379، 2 ج.

- روحانی علی آبادی، محمد; نوغانی، فاطمه. احکام پزشکی. تهران: تیمورزاده، طبیب، 1378، 224 ص.

- ریسونی، احمد. اهداف دین از دیدگاه شاطبی. ترجمه حسن اسلامی، محمد علی ابهری. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1376، 472 ص.

- زجاجی مجرد، مجید. عامل اضطرار در فقه و حقوق موضوعه. کاشان: مرسل، 1379، 160 ص.

- زجیلی، وهبه. الفقه الاسلامی و ادلته: الشامل للادله الشرعیه و الاراء. تهران: احسان، 1377، 11 ج.

- زمانی، محمد حسن. طهارت اهل کتاب و مشرکان. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 256 ص.

- زیدان، عبدالکریم. الوجیز فی اصول الفقه. تهران: احسان، 1379، 440 ص.

- سازمان کنفرانس اسلامی مجمع فقه اسلامی: مصوبه ها و توصیه ها از دومین تا پایان نهمین نشست. ترجمه محمد مقدس. قم: مجمع فقه اهل البیت (ع) ، 1376، 252 ص.

- سبحانی، جعفر. الخمس فی الشریعه الاسلامیه الغراء: شرح استدلالی مقارن علی کتاب الخمس من العروة الوثقی با سلوب موجز. قم: مؤسسه امام صادق (ع) ، 1378، 470 ص.

- - . المحصول فی علم الاصول. به کوشش سید محمود جلالی مازندرانی. تهران: مؤسسه امام صادق (ع) ، 1377، 4 ج.

- - . الموجز فی اصول الفقه. قم: مؤسسه امام صادق (ع) ، 1379، 438 ص.

- - . چکیده اصول الموجز فی اصول فقه. به کوشش احمد فقیه نی ریزی. قم: حقوق اسلامی، 1379، 112 ص.

- - . مؤسسه طبقات الفقهاء. تهران: مؤسسه امام صادق (ع) ، 1379، 11 ج.

- سلام، عاطف. فقیهات بین السنه و الشیعه. تهران: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، 1379، 104 ص.

- سیفی، رضا. انسداد باب علم و علمی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض، ابوالفضل میرمحمدی.

- شبر، محمد امین. اغرب جرائم الجنس. [بی جا: بی تا]، 1378، ج.

- شرح لمعات شیخ فخرالدین عرافی. شرح از عبدالله برزش آبادی. تهران: مولی، 1379، 360 ص.

- شرف الدین، عبدالحسین. مسائل فقهیه. تهران: مجمع جهانی اهل بیت (ع) ، 1379، 132 ص.

- شفیعی، علی. الاحتکار ما یلحقه من الاحکام و الاثار: بحث فقهی اقتصادی و استدلالی علی ضوء الکتاب و السنه و طبقا. اهواز: خوزستان، 1377، 128 ص.

- شهید اول، محمد بن مکی. اللمعة الدمشقیه. قم: اسماعیلیان، 1378، 3 ج.

- - . ترجمه کتاب لمعه: دوره فقه امامیه مشتمل بر: عبادات، قضاء و شهادات، معاملات. ترجمه علیرضا فیض، علی مهذب. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، ج.

- - . ترجمه لمعه دمشقیه. ترجمه علی شیروانی، محسن غرویان. قم: دارالفکر، 1379، 2 ج.

- - . ذکر الشیعه فی احکام الشرعیه. قم: مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، 1377، 4 ج.

- - ; شهید ثانی، زین الدین بن علی. غایة المراد فی شرح نکت الارشاد للشهید الاول (م 786) و حاشیه الارشاد للشهید الثانی (م 965) . به کوشش عباس محمدی، غلامرضا النقی، غلامحسین قیصریه ها. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 3 ج.

- شهید ثانی، زین الدین بن علی. الفوائد الملیه لشرح الرسالة النفلیه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 464 ص.

- - . المقاصد العلیه فی شرح الرسالة الالفیه و حاشیتنا الالفیه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 724 ص.

- - . رسائل الشهید الثانی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، ج.

- - . شرح لمعه. ترجمه علی شیروانی. قم: دارلعلم، 1378، 10 ج.

- - . فوائد القواعد. به کوشش ابوالحسن مطلبی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 706 ص.

- - . مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: بنیاد معارف اسلامی، 1377، 15 ج.

- - . معالم الدین و ملاذ المجتهدین: قسم الفقه. قم: فقه، 1377، 2 ج.

- شیخ الاسلام، محمد. راهنمای مذهب شافعی در قوانین احکام شرعیه و مسائل فروع فقهیه. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1380، 2 ج.

- صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. تهران: دارالکتب اسلامیه، 1379، 27 ج.

- - . جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1379، 8 ج.

- صافی گلپایگانی، علی. پیش درآمدی بر تاریخ تحول فقه شیعه. ترجمه محمد حسن توکل. قم: حضرت معصومه (س) ، 1379، 220 ص.

- صالحی، فاضل. دیه یا مجازات مالی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 248 ص.

- صالحی مازندرانی، اسماعیل. مدارک العروة الوثقی مفتاح البصیره فی فقه الشریعه. تهران: مکتب اسماعیل صالحی مازندرانی، 1379، 2 ج.

- صالحی نجف آبادی، نعمت الله. پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی. تهران: امید فردا، 1379، 190 ص.

- صدر، رضا. الاجتهاد و التقلید. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 416 ص.

- صدر، محمدباقر. دروس فی علم الاصول. قم: دارالثقلین، 1378، 2 ج.

- صدری مازندرانی، حسن. خلاصه دراسات کفایه الاصول: با استفاده از درسهای استاد دریاباری. قم: فیضیه، 1378، 2 ج.

- صرامی، سیف الله. جایگاه قرآن در استنباط احکام. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 352 ص.

- صفاخواه، محمد حسین; طالعی، عبدالحسین. پژوهشی در منابع و مستندات تهذیب الاحکام شیخ طوسی. تهران: آبرون، 1379، 640 ص.

- طباطبایی، علی بن محمد علی. ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع برلدلائل. مشهد: مؤسسه آل بیت (ع) لاحیاء التراث، 1379، 12 ج.

- طباطبایی حکیم، محمد سعید. رساله ابویه و مسائل فقهیه تهم المغتربین. قم: دفتر آیت الله سید محمد سعید طباطبایی حکیم، 1376، 98 ص.

- - . فقه الاستنتاخ البشری و فتاوی طیبه. [بی جا: بی نا]، 1378، 72 ص.

- - . المرجعیه الدینیه و قضایا اخری. [بی جا: بی نا]، 1378، 108 ص.

- طباطبایی قمی، تقی. الانوار البهیه فی القواعد الفقهیه. قم: محلاتی، 1379، 96 ص.

- - . العروة الوثقی. قم: محلاتی، 1377، ج.

- - . الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی. قم: محلاتی، 1378، 5 ج.

- طباطبایی یزدی، محمد کاظم. العروة الوثقی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1378، 3 ج.

- طریقه دار، ابوالفضل. شرع و شادی: دیدگاههای فقهی درباره رقص، دست زدن و شادی. قم: همسایه، 1378، 136 ص.

- طوسی، محمد بن حسن. تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه. تهران: صدوق، 1376، 10 ج.

- - . کتاب الخلاف. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 5 ج.

- عارفی پشی، علی. البدایه فی توضیح الکفایه. تهران: نیایش، 1379، 3 ج.

- عاشورا، احمد عیسی. فقه آسان در مذهب شافعی. ترجمه محمد ابراهیمی. تهران: احسان، 1377، 718 ص.

- عباس زاده اهری، حسن. جرمها و مجازاتها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام) . تبریز: آیدین، 1378، 338 ص.

- عبیدی، رائد. الوقف قانونا و شرعا. قم: رائد عبیدی، 1378، 196 ص.

- عراقی، ضیاءالدین. قاعده لاضرر و لاضرار. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1376، 264 ص.

- عرفانیان، غلامرضا. تتمیم کتاب اصول الفقه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1375، 92 ص.

- عطار، داود. دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن. ترجمه بهمن رازانی، تهران: باز، 1379، 564 ص.

- عظیمی، حبیب الله. نماز جمعه در فقه و تاریخ اسلام. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1379، 160 ص.

- علامه حلی، حسن بن یوسف. تبصره المتعلمین فی احکام الدین: بانضمام فقه فارسی. شرح از ابوالحسن شعرانی. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1377، 2 ج.

- - . تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. به کوشش ابراهیم بهادری. قم: مؤسسه امام صادق (ع) ، 1378، 2 ج.

- - . تذکرة الفقهاء. مشهد: مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، 1379، 11 ج.

- - . قواعد الاحکام. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 3 ج.

- - . مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1377، 9 ج.

- - . منتهی المطلب فی تحقیق المذهب. مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1378، 6 ج.

- عمید زنجانی، عباسعلی. فقه سیاسی. تهران: امیرکبیر: 1377، 3 ج.

- غروی، علی. التنقیح فی شرح العروة الوثقی: تقریر الابحاث الاستاذ الاعظم سماحة آیة الله العظمی السید ابوالقاسم خویی. قم: مؤسسه احیاء آثار امام خویی، 1378، 10 ج.

- غنا موسیقی. مرکز تحقیق مدرسه ولی عصر، به کوشش رضا مختاری، محسن صادقی. قم: مرصاد، 1378، 3 ج.

- فاطمی قمی، محمد. فقه فارسی. به کوشش ناصر دولت آبادی. تهران: آوای نور، 1377، 376 ص.

- فاضل قائینی، علی. علی الاصول تاریخا و تطورا. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1376، 212 ص.

- فاضل هرندی، محی الدین. ترجمه و شرح المکاسب. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 3 ج.

- - . حریم در فقه شیعه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1376، 88 ص.

- فخار طوسی، جواد. در محضر شیخ انصاری: شرح بیع، محرمه، . . . با استفاده از تقریرات درس حضرت آیت الله پایانی مدظله. قم: دارالحکمه، 1378، 23 ج.

- فراهانی فرد، سعید. سیاستهای پولی در بانکداری بدون ربا بررسی فقهی - اقتصادی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 280 ص.

- فرقانی، منصور. مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تادیب کودک. تهران: انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، 1380، 288 ص.

- فضلی، عبدالهادی. دروس فی اصول فقه الامامیه. تهران: ام القری، 1378، 2 ج.

- فقه السنه. ترجمه محمود ابراهیمی. سقز: انتشارات سقز، 1380، 1192 ص.

- فقه تطبیقی: ادله اثبات دعوی در مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، امامی، زیدی، ظاهری، اباضی. ترجمه سعید منصوری. تهران: فرهنگ امروز، 1377، 144 ص.

- فقیری هروی، عبدالواحد. توضیح المسائل حنفی. تربت جام: شیخ الاسلام احمد جام، 1376، 272 ص.

- فلاح زاده، محمد حسین. آموزش فقه (72 درس) احکام سطح عالی. قم: نشر الهادی، 1379، 448 ص.

- - . راهنمای فتاوا: برخی از تفاوتهای فتاوی بنیانگذار جمهوری اسلامی. قم: معروف، 1379، 168 ص.

- فهارس مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 719 ص.

- فیاض، محمد اسحاق. محاضرات فی اصول الفقه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 3 ج.

- فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول مشتمل بر: بخشی از مسائل آن دو علم. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 494 ص.

- فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. النخبه فی الحکمه العملیه و الاحکام الشرعیه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی، 1376، 336 ص.

- قاروبی تبریزی، حسن. النضید فی شرح روضه الشهید: شرح فارسی بر شرح لمعه. قم: داوری، 1377، 11 ج.

- قدسی مهر، خلیل. الفروق المهمة فی الاصول الفقهیه. قم: دارالتفسیر، 1377، 202 ص.

- قرضاوی، یوسف. اجتهاد در شریعت اسلامی همراه با نظریات تحقیقی در اجتهاد معاصر. ترجمه: احمد نعمتی. تهران: احسان، 1379، 354 ص.

- - . حلال و حرام در اسلام. ترجمه ابوبکر حسن زاده. تهران: احسان، 1378، 434 ص.

- - . فقه سیاسی. ترجمه عبدالعزیز سلیمی. تهران: احسان، 1379، 242 ص.

- قطینی بحرانی، علی بن ابراهیم. شرح ترددات المختصر النافع. قم: دارالمصطفی (ص) لاحیاء التراث، 1377، 10 ج.

- قلی پور گیلانی، مسلم. تلخیص فرائد الاصول شیخ انصاری. قم: عالمه، 1377، 3 ج.

- - . تلخیص مکاسب شیخ انصاری: مکاسب محرمه. قم: عالمه، 1378، ج.

- قلی زاده، احمد. واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه. تهران: نورالاصفیاء، 1379، 224 ص.

- قمی، میرزا ابوالقاسم. غنائم الایام. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 6 ج.

- قنواتی، جلیل; وحدتی شبیری، حسن; عبدی پور، ابراهیم. حقوق قراردادها در فقه امامیه. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1379، ج.

- کاظمی خراسانی، محمدعلی. فوائد الاصول. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1379، 4 ج.

- کاووسی عراقی، محمدحسن; صالحی، نصراله. جهادیه: فتاوی جهادیه علماء و مراجع عظام در جنگ جهانی اول. تهران: وزارت امور خارجه، 1376، 168 ص.

- کدیور، محسن. نظریه های دولت در فقه شیعه. تهران: نشر نی، 1377، 224 ص.

- کرمی، محمد. مبسوط الاحکام الشرعیه فی فقه الامامیه. قم: دارالتفسیر، 1379، 220 ص.

- کلانتری، علی اکبر. حکم ثانوی در تشریع اسلامی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 408 ص.

- گرجی، ابوالقاسم. تاریخ فقه و فقها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1378، 356 ص.

- گفت و گوهای فلسفه فقه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1377، 232 ص.

- گلباغی ماسوله، علی جبار. درآمدی بر عرف. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 304 ص.

- گودرزی، محمود. آئین استنباط در حقوق اسلامی. تهران: مجد، 1379، 224 ص.

- گوهری، اسماعیل. مفاسد مال و لقمه حرام شامل سه بخش: مفاسد لقمه حرام، انفاق از مال حرام، انسان و مال حرام در روز قیامت. تهران: احمدی، 1376، 248 ص.

- لاری، عبدالحسین. رسائل سید لاری. به کوشش علی میر شریفی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1377، 3 ج.

- لطفی، اسدالله. روابط مالی مسلمین با کفار. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی ابوالقاسم گرجی، 1376.

- موحدی لنکرانی، محمدفاضل. ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی. به کوشش محمدحسین قمی. قم: نوح، 1378، 3 ج.

- مآخذشناسی قواعد فقهی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 352 ص.

- ماوردی، علی بن محمد. الاقناع فی الفقه الشافعی. تهران: احسان، 1378، 236 ص.

- مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی. رساله حدود و قصاص و دیات. به کوشش محمدجواد ذهنی تهرانی. تهران: پیام حق، 1378، 216 ص.

- محبی، جلال. احکام موسیقی از نظر مراجع معظم تقلید. تهران: ممتاز، 1378، 88 ص.

- محسنی گرگانی، احمد. زکات در اسلام: شامل بحثهای فقهی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. قم: پیام مهدی، 1377، 416 ص.

- محقق حلی، جعفر بن حسن. ترجمه مختصر النافع (دوره فقه امامیه) . ترجمه محمد نجفی یزدی، سعید رزمجو. قم: باقرالعلوم، 1377، 304 ص.

- - . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه معارف اسلامی، 1379، 4 ج.

- محقق داماد، مصطفی. بررسی فقهی حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1379، 530 ص.

- - . بررسی فقهی و حقوقی وصیت. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1379، 240 ص.

- - . قواعد فقه: بخش جزایی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1379، 352 ص.

- - . قواعد فقه: بخش مدنی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1379، 312 ص.

- - . مباحثی از اصول فقه: اصول عملیه و تعارض ادله. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1378، 3 ج.

- - . مباحثی از اصول فقه: سلسله درسهایی از استاد سید مصطفی محقق داماد. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1379، 2 ج.

- محقق رودسری، ابراهیم. الفوائد الغرویه. قم: مجمع ذخائر اسلامی، 1377، 156 ص.

- محمد، ابوالقاسم. گزیده متون فقه (4 و 3 و 2 و 1) : برنامه درسی دوره کارشناسی حقوق. تهران: دادگستر، 1379، 324 ص.

- محمد، ابوحذیفه ابراهیم. آداب تجارت و کسب حلال. ترجمه عبدالرسول گلرانی. تهران: احسان، 1379، 224 ص.

- محمدی، ابوالحسن. قواعد فقه. تهران: دادگستر، 1379، 338 ص.

- - . مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 402 ص.

- محمدی، عبدالکریم. مبانی فقه. تهران: احسان، 1378، 268 ص.

- محمدی، علی. شرح اصول استنباط. قم: دارالفکر، 1379، 2 ج.

- - . شرح اصول فقه. قم: دارالفکر، 1378، 4 ج.

- - . شرح رسائل. قم: دارالفکر، 1379، 5 ج.

- محمدی ری شهری، محمد. الصلاة فی الکتاب و السنه: همراه با ترجمه فارسی. ترجمه عبدالهادی مسعودی. شهرری: دارالحدیث، 1378، 262 ص.

- محمودی، عباسعلی. پژوهشی قرآنی، فقهی و حقوقی درباره مرد و زن. تهران: مطهر، 1379، 184 ص.

- محمودی، محسن. مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید. قم: ناصر، 1379، 207 ص.

- محمودی گلپایگانی، محمد. فقه اقتصاد اسلامی. تهران: گلستان کوثر، 1379، 360 ص.

- مختاری، رضا; صادقی، محسن. غناء و موسیقی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 3 ج.

- مختاری مازندرانی، محمدحسین. فرهنگ اصطلاحات اصولی. تهران: انجمن قلم ایران، مؤسسه پژوهشی ابن سینا، 1377، 296 ص.

- - ; مرادی، علی اصغر. فرهنگ اصطلاحات فقهی. تهران: انجمن قلم ایران، دایرة المعارف انسان شناسی، 1377، 208 ص.

- مدرسی، محمدتقی. التشریع الاسلامی مناهجه و مقاصده. تهران: دار محبی الحسین (ع) ، 1377، 7 ج.

- - . الوجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الزکاة و فقه الصدقات. تهران: دار محبی الحسین (ع) ، 1379، 104 ص.

- - . الوجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة. تهران: دار محبی الحسین (ع) ، 1378، 533 ص.

- - . الوجیز فی الفقه الاسلامی: احکام خانواده و آداب ازدواج. ترجمه حمیدرضا آژیر. تهران: دار محبی الحسین (ع) ، 1379، 280 ص.

- - . الوجیز فی الفقه الاسلامی: احکام مقدمات الصلاة. تهران: دار محبی الحسین (ع) ، 1378، 144 ص.

- - . الوجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الجهاد و احکام القتال. تهران: دار محبی الحسین (ع) ، 1378، 216 ص.

- - . الوجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الخلل و احکام سائر الصلوة. تهران: دار محبی الحسین (ع) ، 1379، 208 ص.

- - . الوجیز فی الفقه الاسلامی: مناسک حج. تهران: دار محبی الحسین (ع) ، 1379، 320 ص.

- مردوخ، محمد. کتاب فقه محمدی. تهران: گفتمان، 1379، 470 ص.

- مروجی، علی. تمهید الوسائل فی شرح الرسائل الشیخ مرتضی انصاری. [بی نا]: علی مروجی، 1376، 6 ج.

- مشکینی اردبیلی، علی. واجبات و محرمات در شرع اسلام. قم: دفتر نشر الهادی، 1379، 136 ص.

- مصطفوی، محمد کاظم. القواعد. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1379، 336 ص.

- مطر، علی حسن. الحلقه الثالثه: اسئله واجوبه. قم: علی حسن مطر، 1377، 2 ج.

- مطهری، مرتضی. آشنایی با علوم اسلامی: اصول فقه - فقه. تهران: صدرا، 1379، 166 ص.

- مظفر، محمدرضا. اصول الفقه. قم: دارالتفسیر، 1377، 4 ج.

- - . اصول فقه. ترجمه علیرضا هدائی. تهران: حکمت، 1378، 2 ج.

- - . حاشیه الشیخ المظفر علی المکاسب. به کوشش جعفر کوثرانی. قم: حبیب، 1378، 188 ص.

- مغنیه، محمدجواد. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی احوال شخصیه: ترجمه و تبیین جزء دوم الفقه علی المذاهب الخمسة. ترجمه مصطفی جباری، حمید مسجد سرایی. تهران: ققنوس، 1379، 432 ص.

- مقدس اردبیلی، احمدبن محمد. مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1377، ج.

- مکارم شیرازی، ناصر. انوارالاصول: تقریر الابحاث شیخنا الاستاذ سماحة آیة الله العظمی الشیخ ناصر مکارم الشیرازی: مباحث الالفاظ. به کوشش احمد قدسی. قم: نسل جوان، 1379، 3 ج.

- مکوندی گوداژدر، سعید. خمس از دیدگاه قرآن، تاریخ، روایات، احکام. اهواز: انتشارات خوزستان، 1379، 80 ص.

- ملکوتی، مسلم. الحاشیه علی جمیع مباحث العروة الوثقی. قم: شاکر، 1377، 402 ص.

- منتظری، حسینعلی. مباحثی فقهی حکومت اسلامی (دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه) احتکار، سیاست خارجی و. . . . ترجمه محمود صلواتی. تهران: سرایی، 1379، 6 ج.

- منصوری آرانی، سعید. متون فقه: ترجمه و شرح لمعه. تهران: الهام، 1378، 4 ج.

- موحد ابطحی، محمدعلی. مسائلی از فقه شیعه. قم: ابنه السید محمد، 1379، 528 ص.

- موحدی لنکرانی، محمدفاضل. تفصیل الشیعه فی شرح تحریر الوسیله القضاء و الشهادات. قم: مرکز فقه الائمه الاطهار (ع) ، 1379، 564 ص.

- - . سیری کامل در اصول فقه. قم: فیضیه، 1379، 11 ج.

- مودودی، ابوالاعلی. مبادی اسلام و فلسفه. ترجمه غلامرضا سعیدی. تهران: احسان، 1376، 152 ص.

- موسوی، رضا. آشنایی با مبادی فقه یا حقوق اسلامی. مشهد: رضا موسوی، 1378، 291 ص.

- موسوی اردبیلی، عبدالکریم. فقه المضاربه. تهران: جامعه المفید، 1379، 488 ص.

- موسوی اردبیلی، مرتضی. المنعه نکاح المنقطع بین الشریعه و البداعه. تهران: به دید، 1378، 300 ص.

- موسوی بجنوردی، محمد. علم اصول. تهران: عروج، 1379، 328 ص.

- - . قواعد فقهیه. تهران: عروج، 1379، 404 ص.

- موسوی خلخالی، محمدمهدی. فقه الشیعه: دروس فی فقه الشیعه القاها سماحة آیة الله العظمی السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی. تهران: آفاق، 1379، 410 ص.

- - . مدارک العروة الوثقی: فقه الشیعه. تهران: منیر، 1379، 6 ج.

- موسوی خوئی، حجت. بر کرانه فقه. قم: بخشایش، 1379، 240 ص.

- موسوی شیرازی، محمدباقر. الفقه الاسلامی فی بیان المسائل و الاحکام. مشهد: امام صاحب الزمان (ع) ، 1379، 720 ص.

- موسوی غروی، محمدجواد. پیرامون حجیت ظن فقیه و کاربرد آن در فقه. ترجمه علی اصغر غروی. تهران: اقبال، 1379، 628 ص.

- - . فقه استدلالی در مسائل خلافی: به ضمیمه مباحث خمس، رجم و ارتداد. تهران: اقبال، محمدجواد موسوی غروی، 1377، 744 ص.

- موسوی قزوینی، علی. رساله فی العداله: به ضمیمه قاعده مایضمن و حمل فعل المسلم علی الصحه. قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1377، 304 ص.

- مؤمن قمی، محمد. تسدید الاصول. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 2 ج.

- مؤید، حسین. مبانی القضاء و الشهادات. قم: حسین مؤید، 1377، 294 ص.

- مهرپور، حسین. منتخبات من المباحث الفقهیه. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1376، 185 ص.

- مهریزی، مهدی. فقه پژوهی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1379، 416 ص.

- میرزا قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن. غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 5 ج.

- نائینی، محمدحسین. اجود التقریرات. به کوشش ابوالقاسم خوئی. قم: صاحب الامر (ع) ، 1377، 2 ج.

- - ; نجفی خوانساری، موسی بن محمد. منیة الطالب فی شرح المکاسب. قم: جامع مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1379، 3 ج.

- نجفی قوچانی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. مشهد: مؤسسة الامام صاحب الزمان (ع) ، 1379، 12 ج.

- نراقی، احمدبن محمد مهدی. مستند الشیعه فی احکام الشریعه. مشهد: مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، 1379، 19 ج.

- نشان، خسرو. همگام با شیخ طوسی و ابن ادریس حلی در مسیر تحول فقه. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

- نصار، محمدحسین. جهود الشیخ المفید الفقهیه و مصادر استنباطه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 296 ص.

- نصیریان، یدالله. اصول فقه (رشته الهیات و معارف اسلامی) . تهران: دانشگاه پیام نور، 1379، 234 ص.

- النضید فی شرح روضة الشهید: شرح فارسی بر شرح لمعه. شرح از حسن قاروبی تبریزی. قم: داوری، 1379، 13 ج.

- نعمتی، احمد. اجتهاد و سیر تاریخی آن از دیدگاه اهل سنت. تهران: احسان، 1376، 328 ص.

- نوری، حسین. مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1375، 176 ص.

- نوری، محمد. کتابشناسی فقه و زمان و مکان. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ، 1374، 802 ص.

- نوری، محمد اسماعیل. آشنایی با فقه. قم: احسن الحدیث، 1378، 176 ص.

- واثقی راد ، محمدحسین. داوری زنان. قم: فقه، 1379، 88 ص.

- - ; شطرنج در نگرش تاریخ و فقه. قم: فقه، 1379، 96 ص.

- - . مبانی و جایگاه تقیه در استدلالهای فقهی و گذری بر. . . . قم: فقه، 1379، 152 ص.

- واعظزاده خراسانی، محمد. نصوص الاقتصاد الاسلامی کتابا و سنه و فقها (الاجاره، و الجعاله و اسبق و الصلح و لاقرار) . مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1378، 9 ج.

- وائلی، احمد. احکام زندان در اسلام. ترجمه محمدحسن بکائی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، 476 ص.

- وحدتی شبیری، حسن. مجهول بودن مورد معامله. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 232 ص.

- وسمقی، صدیقه. نقد و بررسی تطبیقی حقوق زن در فقه اسلامی (بخش نکاح) . پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی ابوالقاسم گرجی، 1378.

- وصایا و شفعه: ترجمه دو کتاب از مسالک الافهام شهید ثانی و شرایع الاسلام محقق حلی. ترجمه ابوالحسن محمدی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1378، 316 ص.

- هادی، اسماعیل. منابع حقوق در اسلام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، 150 ص.

- هاشمی شاهرودی، محمود. بایسته های فقه جزا. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 368 ص.

- هرندی، محمدجعفر. فقها و حکومت: پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه. تهران: روزنه، 1379، 304 ص.

- همدانی، رضا بن محمد هادی. حاشیه کتاب المکاسب. به کوشش محمدرضا انصاری. قم: مهدی موعود (ع) ، 1378، 540 ص.

- - . مصباح الفقیه. قم: مهدی موعود (ع) ، 1379، 5 ج.

- یزدی، محمد. ثلاث رسائل الفقهیه. قم: پیام مهدی (ع) ، 1377، 192 ص.

- یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم. العروة الوثقی. قم: دارالتفسیر، 1377، 2 ج.

- یوسفی، احمدعلی. ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377.

کتابشناسی برگزیده حقوق

- آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1379، ج.

- - . عدالت کیفری: مجموعه مقالات. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 340 ص.

- آقایی، بهمن. فرهنگ حقوقی بهمن: انگلیسی - فارسی بر اساس Blacks Law Dictionary شامل: 30 هزار واژه و مدخل. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 950 ص.

- آل حبیب، اسحق. دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 658 ص.

- آل شیخ مبارک، قیس بن محمد. حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام. ترجمه محمود عباسی. تهران: حقوقی، 1378، 284 ص.

- آنچه درباره حقوق ازدواج باید بدانیم. تهران: روشنگران، 1376، 3 ج.

- اباذری فومشی، منصور. حقوق کار و نحوه رسیدگی شکایت، دعوی و جرائم قانون کار. تهران: بهنامی، 1378، 288 ص.

- - . شرحی بر قانون مجازات اسلامی ایران. تهران: خط سوم، 1379، 576 ص.

- - . نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها. تهران: بهنامی، 1379، 396 ص.

- احمدی جشفقانی، حسین علی. اجرای تعهد قراردادی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مهدی شهیدی، 1373، 533 ص.

- اخاذی و رشوه در معاملات تجاری بین المللی. ترجمه محسن محبی. تهران: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، 1376، 40 ص.

- اخلاقی، بهروز. اصول قراردادهای تجاری بین المللی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379، 538 ص.

- اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. تهران: میزان، 1379، 2 ج.

- ارفع نیا، بهشید. حقوق بین الملل خصوصی: تعارض قوانین دادگاهها با تغییرات و اصلاحات کامل. تهران: بهتاب، 1379، 274 ص.

- استفانی، گاستون; لواسور، ژرژ; بولک، برنار. آیین دادرسی کیفری: جریان دادرسی کیفری. ترجمه حسن دادیان. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1378، 2 ج.

- اسکندری، محمدحسین. قاعده مقابله به مثل. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 286.

- - ; دار ابکلایی، اسماعیل. درآمدی بر حقوق اساسی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1377، 252 ص.

- اسکیج، دی جی. حقوق، اخلاق و پزشکی: مطالعه در حقوق پزشکی. ترجمه محمود عباسی، بهرام مشایخی. تهران: پایا، 1377، 220 ص.

- اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت شرکتهای تجاری، شرکتهای سهامی عام و خاص. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1379، 2 ج.

- اسماعیلی، محسن. قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران. تهران: سروش، 1379، 72 ص.

- - . نظریه خسارت: بررسی لزوم جبران خسارتهای معنوی و مسئولیت ناشی از تقویت منافع و فرصتها. تهران: امیر کبیر، 1377، 116 ص.

- اشمینوف، کلایوام. حقوق تجارت بین الملل. ترجمه بهروز اخلاقی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1379، 364 ص.

- اصغری، محمد. بررسی تطبیقی جرم سیاسی: همراه با دو قاعده در نفی حرج. تهران: اطلاعات، 1378، 202 ص.

- اصول کلی حقوق جزای انگلستان: برگردان بخش کیفری متون حقوقی. ترجمه محمدمهدی ظهیریان. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 48 ص.

- افتخاری، جواد. اشخاص و تکالیف آنها. تهران: ققنوس، 1379، ج.

- افراسیابی، محمد اسماعیل. حقوق جزای عمومی. تهران: فردوسی، 1378، 2 ج.

- الماسی، نجاد علی. تعارض قوانین. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1379، 224 ص.

- الهام، غلامحسین. امر آمر قانونی در حقوق کیفری ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ولی الله انصاری، 1375، 247 ص.

- امامی، حسن. حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1378، 6 ج.

- - . حقوق مدنی در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، . . . . تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1379، 666 ص.

- - . حقوق مدنی در شفعه، وصایا و ارث. تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1379، 428 ص.

- امیدی، جلیل. اصول تفسیر قوانین جزایی در حقوق جزای عرفی و حقوق جزای اسلامی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی محمد آشوری، 1376، 313 ص.

- امیری قائم مقامی، عبدالحمید. حقوق تعهدات. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 2 ج.

- امیرمعزی، احمد. نمایندگی قراردادی. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی گودرز افتخار جهرمی، 1371.

- انصاری، مسعود. روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی. تهران: اشراقی، 1379، 414 ص.

- انصاری، ولی الله. کلیات حقوق اداری از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 240 ص.

- ایران منش، محمدحسین. شرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تبیین اجمالی ساختار دینی قانون اساسی. کرمان: خدمات فرهنگی کرمان، 1378، 192 ص.

- باباخانی، زرین. مهریه (حقوق خاصه زوجه) . تهران: رامین، 1377، 176 ص.

- بازگیر، یدالله. علل نقص آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور. تهران: دانش نگار، 1379، 240 ص.

- - . موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 392 ص.

- باطنی، محمد. بررسی حقوقی تاثیر تورم در بازپرداخت دیون: تورم و خسارت تاخیر دیه. تهران: اصلانی، 1378، 144 ص.

- باقری، احمد. بررسی تطبیقی سقوط تعهدات. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض، 1378.

- باوت، درک ویلیام. تحولات نوین در شیوه های حقوق حل و فصل اختلافات. ترجمه زهرا کسمتی، علیرضا طیب. تهران: نشر نی، 1379، 144 ص.

- بکاریا، سزار. رساله جرایم و مجازاتها. ترجمه محمدعلی اردبیلی. تهران: میزان، 1377، 152 ص.

- بو، روژه. حقوق بیمه. ترجمه محمد حیاتی. تهران: بیمه مرکزی ایران، 1379، 120 ص.

- بولک، برنار. کیفرشناسی. ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی. تهران: مجد، 1377، 194 ص.

- بوشهری، جعفر. حقوق جزاء: اصول و مسائل. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379، 364 ص.

- بهرامی، بهرام. آیین دادرسی مدنی (عملی - کاربردی) : با اصلاحات کلی، منطبق با سر فصل واحدهای آیین دادرسی مدنی. تهران: بهنامی، 1379، 356 ص.

- - . معاملات فضولی، انتقال مال غیر به ضمیمه آراء و نظرات مشورتی راجع به معامله فضولی. تهران: پیام عدالت، نگاه بینه، 1379، 80 ص.

- بهشتی، احمد. اسلام و حقوق کودک. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1377، 288 ص.

- بینت، بلیندا. حقوق و پزشکی. ترجمه محمود عباسی. تهران: حقوقی، 1378، 248 ص.

- پدفیلد، کالین فرانک. کتاب درسی دوره کارشناسی حقوق: حقوق جزا. ترجمه احسان الله پیرداده بیرانوند. تهران: نسل نور اندیش، 1379، 136 ص.

- - . گزیده متون حقوقی: حقوق انگلستان. ترجمه اسماعیل صغیری. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

- پرفیت، آلن. پاسخهایی به خشونت: گزارش کمیته مامور مطالعه در امر خشونت و بزهکاری. ترجمه مرتضی محسنی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 182 ص.

- پروین، فرهاد. خسارات معنوی در حقوق ایران. تهران: ققنوس، 1379، 234 ص.

- پورسید، بهزاد. الزام به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بین الملل. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی عیسی تفرشی، 1378.

- پورنارجی، بنفشه. مرگ خاموش: نگاهی به پدیده کودک آزاری. تهران: همشهری، 1379، 264 ص.

- پوریا فرانی، حسن. صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو و حاکمیت در حقوق ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1378.

- پیرداده بیرانوند، احسان الله. شرح و نقد آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) . تهران: خورشید، 1378، 94 ص.

- - . قصاص و متفرعات آن: نگاهی به مجازات قتل عمد با بررسی. . . . تهران: آفرینه، 1378، 80 ص.

- پیروی، حبیب الله. بررسی تحلیلی مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس، حقوق و. . . . تهران: خانه نویسندگان، 1379، 288 ص.

- پیمانی، ضیاءالدین. حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: با تجدید نظر کامل بر اساس قانون تعزیرات. تهران: میزان، 1379، 168 ص.

- تائو، جینگ زائو. حقوق چین معاصر به انضمام ترجمه قانون اساسی چین. ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی. تهران: دادگستر، 1377، 160 ص.

- ترجمه تفصیلی و شرح حقوق قرارداد (از کتاب Law Texts همراه با ترجمه متون حقوقی آلمانی. ترجمه احمد ترابی. تهران: هوای تازه، هستان، 1379، 240 ص.

- ترنبری، پاتریک. حقوق بین الملل و حقوق اقلیتها. ترجمه آزیتا شمشادی، علی اکبر آقایی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، 122 ص.

- تقی زاده انصاری، مصطفی. حقوق بین الملل عمومی آخرین تحولات: آشنایی با روابط دوستانه، روابط خصمانه. تهران: ققنوس، 1379، 260 ص.

- - . حقوق کیفری محیط زیست. تهران: قومس، 1376، 192 ص.

- توجهی، عبدالعلی. جایگاه بزه دیده در سیاست جنایی ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی علی حسین ابرند آبادی، 1378.

- توحیدی، محمد. مفهوم و نحوه اعمال ضمانت اجرای کیفری در نظامهای حقوق بین الملل و داخلی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی واسه انصاری، 1378.

- تیرگرفاخری، نریمان. موارد جایگزینی مجازات مناسب آزادی و روشهای آن در حقوق کیفری ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی علی حسین ابرندآبادی، 1378.

- جانسون، گلن. اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن. ترجمه محمدجعفر پوینده. تهران: نشر نی، 1377، 184 ص.

- جبار گلباغی ماسوله، علی. درآمدی بر عرف. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 304 ص.

- جباری، عبدالرحمن. حقوق مدنی ضمان منافع در غصب، مقبوض به عقد فاسد، تاخیر ایفاء تعهد. تهران: عبدالرحمن جباری، 1378، 134 ص.

- جلیلوند، یحیی. مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات قضایی. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی گودرز افتخار جهرمی، 1372.

- جنیدی، فریدون. حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان. تهران: بلخ، 1377، 264 ص.

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق حاوی اصطلاحات: رشته های حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته های مختلف. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 836 ص.

- - . حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 424 ص.

- - . حقوق مدنی: رهن و صلح. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 324 ص.

- - . دوره حقوق مدنی: حقوق تعهدات. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 376 ص.

- - . حقوق مدنی: عقد وکالت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 232 ص.

- - . دوره متوسط حقوق مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 7 ج.

- - . مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 5 ج.

- - . مقدمه عمومی علم حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 296 ص.

- جوادی آملی، عبدالله. فلسفه حقوق: منطق حقوق. قم: اسراء، 1377، 290 ص.

- جونیور، جامپیون. مبانی حقوق ورزشها: مسئولیت مدنی در ورزشها. ترجمه حسین آقانیا. تهران: دادگستر، 1376، 336 ص.

- حبیب زاده، محمدجعفر. تحلیل جرم کلاهبرداری و جرایم مشابه. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1372، 579 ص.

- حجتی کرمانی، علی. سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ. تهران: کتاب آوند دانش، 1379، 592 ص.

- حسنی، حسن. حقوق تجارت: مشتمل بر کلیه مباحث. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 724 ص.

- حسینی، احمدرضا. تاثیر تغییر بنیادین اوضاع و احوال و معاهدات بین المللی. تهران: الهدی، 1379، 328 ص.

- حسینی، علیرضا. اسلام و حقوق بین الملل عمومی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1379، 488 ص.

- حسینی، محمد. مجازاتهای مالی در حقوق اسلامی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 168 ص.

- حسینی بهشتی، محمد. مبانی نظری قانون اساسی. تهران: بقعه، 1379، 136 ص.

- حسینی نژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی. تهران: مجد، 1377، 184 ص.

- حقیقت، علی. ثبت املاک در ایران. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 268 ص.

- چرچیل، رابین رالف; لو، آلن ون. حقوق بین الملل دریاها. ترجمه بهمن آقایی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 2 ج.

- خداکرمی، نبی. بررسی عنصر روانی جرم قتل و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی پرویز صانعی، 1377.

- خزانی، منوچهر. فرایند کیفری: مجموعه مقالات. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 200 ص.

- خسروشاهی، قدرت الله; دانش پژوه، مصطفی. فلسفه حقوق. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (س) ، 1379، 304 ص.

- خلیلی، نایب علی. مسئولیت مدنی طرف معامله فاسد. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مصطفی محقق داماد، 1377.

- خلیلیان، خلیل. حقوق بین الملل اسلامی: کلیات، تحلیلی نوین در مباحث حقوق اسلامی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377، 320 ص.

- خواجه پیری، عباس. حقوق تجارت: انحلال و تصفیه شرکتهای تجاری. تهران: امیرکبیر، 1379، 204 ص.

- خوئینی، غفور. حقوق تعهدات: تحلیل فقهی حقوقی. تهران: زهد، 1379، 270 ص.

- - . درآمدی بر حقوق تطبیقی. تهران: زهد، 1377، 160 ص.

- داراب پور، مهراب. قاعده مقابله با خسارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 152 ص.

- داکسبری، رابرت. مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان. ترجمه حسین میرمحمد صادقی. تهران: حقوقدان، 1377، 360 ص.

- دانش، تاج زمان. دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 288 ص.

- - . مجرم کیست، جرم شناسی چیست؟ . تهران: کیهان، 1376، 384 ص.

- درینی، فتحی. حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی. ترجمه محمودرضا افتخارزاده. تهران: هزاران، 1376، 160 ص.

- دوپویی، رنه ژان; لالیو، ژان فلاوین; ریگو، فرانسوا. یک رای داوری و دو نقد. ترجمه مرتضی کلانتریان. تهران: آگاه، 1379، 176 ص.

- دورموای، دانیل. حقوق سازمانهای بین المللی. ترجمه کمال الدین هریسی نژاد. تهران: جامعه پژوه، دانیال، 1379، 172 ص.

- دهقان، حمید. بررسی قانون سرقت: جرم شناسی سرقت و مطالعه تطبیقی آن در فقه و قوانین موضوعه. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 256 ص.

- دیانی، عبدالرسول. حقوق خانواده: ازدواج و انحلال. تهران: امید دانش، 1379، 232 ص.

- دیوید، رنه; اسپینوزی، ژوفره. درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوق معاصر. ترجمه حسین صفایی. تهران: دادگستر، 1379، 304 ص.

- ذوالعین، پرویز. مبانی حقوق بین الملل عمومی. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1378، 960 ص.

- رازانی، بهمن. حقوق ثبت: مدخل. تهران: اساطیر، 1379، 132 ص.

- راشدی اشرفی، علیرضا. حقوق تجارت (کاربردی) . تهران: مؤسسه مطالعه و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و نشر، 1377، 140 ص.

- رحیمی نژاد، اسماعیل. آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 348 ص.

- رسایی ساروی، موسی. مآخذشناسی حقوق جزا و جرم شناسی. تهران: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 568 ص.

- رسایی نیا، ناصر. حقوق تجارت. تهران: خیام، 1376، ج.

- - . حقوق خانواده. تهران: بهینه، 1379، 196 ص.

- - . حقوق کار: شامل منابع داخلی و بین المللی و سوابق تاریخی قبل از اسلام تا عصر حاضر. تهران: آوای نور، 1379، 208 ص.

- - . حقوق مدنی. تهران: آوای نور، 1379، 3 ج.

- - . کلیات حقوق بازرگانی (تجارت) : با تجدید نظر و اصلاحات و الحاقات. تهران: دریچه، 1379، 504 ص.

- رستمی، منصور. صنعت بیمه در آینه فقه و حقوق: به انضمام کلیاتی در خصوص بیمه درمانی. تهران: سازمان بیمه خدمات درمانی، 1379، 208 ص.

- رضایی، مسلم. قانون مطبوعات طی صد سال در ایران. تهران: رایزن، 1379، 300 ص.

- رفیعی، محمدتقی. مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی. تهران: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 280 ص.

- رنجبری، ابوالفضل. حقوق کار: به ضمیمه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجد، 1377، 224 ص.

- روحانی، محمدصادق. استفتائات قضائیه و مؤسسه حقوقی وکلای بین الملل. قم: محمدصادق روحانی، 1378، 322 ص.

- رهامی، محسن. مطالعه تطبیقی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1377.

- رهایی، سعید. عهدنامه های بین المللی و تعهدات دولتهای ثالث از دیدگاه حقوق. . . . تهران: الهدی، 1379، 396 ص.

- ره پیک، حسین. حقوق مدنی: الزامات بدون قرارداد. تهران: اطلاعات، 1376، 168 ص.

- - . نظریه جهت در اعمال حقوقی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام، رومی، ژرمنی، کاومن لا. تهران: اطلاعات، 1376، 188 ص.

- زایدال، ایگناتس; فلدرن، هوهن. حقوق بین الملل اقتصادی. ترجمه قاسم زمانی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379، 416 ص.

- زراعت، عباس. بررسی جرم شناسی و مصادیق آن در حقوق اسلام و ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

- - . جرم سیاسی. تهران: ققنوس، 1377، 214 ص.

- - . شرح قانون مجازات اسلامی. تهران: ققنوس، 1379، 2 ج.

- - . منابع آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. تهران: خط سوم، 1379، 1124 ص.

- زینلی، محمدرضا. جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی (مطالعه تطبیقی) . تهران: امیرکبیر، 1378، 268 ص.

- سائلی کرده، مجید. سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، 552 ص.

- سپهوند، امیرخان. صلاحیت مراجع قضایی در امور کیفری در حقوق. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی منوچهر خزائی، 1372.

- ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت. تهران: دادگستر، 1378، 4 ج.

- ستوده تهرانی، هدایت الله; میرزایی، بهشته; پازند، افسانه. روانشناسی جنایی. تهران: آوای نور، 1376، 300 ص.

- سعدون، نای. حقوق زن از آغاز تا امروز. ترجمه گیتی خورسند. تهران: کویر، 1379، 160 ص.

- سلجوقی، محمود. حقوق بین الملل خصوصی. تهران: دادگستر، 1377، 2 ج.

- سماواتی، حشمت الله. حقوق تجارت. تهران: دادگستر، 1377، ج.

- سنهوری، عبدالرزاق احمد. عقد وکالت. ترجمه حسینقلی حسینی نژاد. تهران: حقوقدان، 1376، 160 ص.

- شاکری، ابوالحسن. حمایت از مصرف کنندگان محصولات صنعتی در حقوق کیفری ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ولی الله انصاری، 1376.

- شامبیاتی، هوشنگ. بزهکاری اطفال و نوجوانان (با تجدیدنظر و اضافات) . تهران: ژوبین، 1379، 304 ص.

- - . حقوق جزای عمومی. تهران: ژوبین، 1379، 2 ج.

- - . حقوق کیفری اختصاصی. تهران: ژوبین، 1379، 2 ج.

- شریف، علی. حقوق خانواده (حقوق مدنی) . تهران: دنیای نو، 1377، 280 ص.

- شعبانی، قاسم. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: اطلاعات، 1379، 268 ص.

- شمس، احمد. نظام حقوق اراضی ملی شده. تهران: دادگستر، 1376، 208 ص.

- شمس ناتری، محمدابراهیم. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 344 ص.

- شهری، غلامرضا. حقوق ثبت اسناد و املاک. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) ، 1377، 288 ص.

- شهیدی، مهدی. ارث. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1379، 232 ص.

- - . تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: حقوقدان، 1377، ج.

- - . حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات. تهران: عصر حقوق، 1379، 404 ص.

- صابریان، علی رضا. بررسی و نقد قانون مجازات اسلامی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض، 1378.

- صاحبی، مهدی. تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی. تهران: ققنوس، 1376، 232 ص.

- صادقی، محمدحسن. تغییر در شرایط قرارداد. تهران: دادگستر، 1379، 288 ص.

- صادقی، محمدهادی. حقوق جزای اختصاصی. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

- صادقی حقیقی، دیدخت. ثبت کشتیها و حقوق بین الملل با تاکید بر پدیده پرچمهای مصلحتی. تهران: کیهان، 1376، 204 ص.

- صادقی مقدم، محمدحسن. تاثیر تغییر اوضاع و احوال برقراردادها در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی حسین صفایی، 1373، 254 ص.

- صالح ولیدی، محمد. حقوق جزای اختصاصی در تفصیل قواعد تخریب اموال و اتلاف عمدی اسناد. تهران: دفتر نشر داد، 1376، 244 ص.

- صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 2 ج.

- صباغیان، علی. نقش میانجیگری در حل و فصل اختلافات بین المللی. تهران: وزرات امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1377، 152 ص.

- صبری، نورمحمد. جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام. تهران: ققنوس، 1377، 336 ص.

- صدر، جواد. حقوق دیپلماتیک و کنسولی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1376، 270 ص.

- صدرزاده افشار، محسن. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاهی (ماجد) ، 1379، 700 ص.

- صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

36- - ; امامی، اسدالله. حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق) . تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، ج.

- - . مختصر حقوق خانواده. تهران: دادگستر، 1379، 448 ص.

- - ; قاسم زاده، مرتضی. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین: با تجدید نظر) . تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1377، 300 ص.

- صفایی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین الملل عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، 544 ص.

- طارم سری، مسعود. حقوق بازرگانی بین المللی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1377، 326 ص.

- طباطبایی موتمنی، منوچهر. حقوق اداری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1379، 536 ص.

- طوسی، ارسلان. آشنایی با قانون ارث. کرمانشاه: طاق بستان، 1379، 116 ص.

- ظفری، محمدرضا. مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی. تهران: امیرکبیر، 1379، 184 ص.

- عابد خراسانی، محمدرضا. سلب مالکیت از بیگانگان در حقوق بین الملل. تهران: دادگستر، 1379، 128 ص.

- عابدیان، حسین. شروط باطل و تاثیر آن در عقد. تهران: ققنوس، 1379، 216 ص.

- عامری، پرویز. اداره مال غیر در حقوق ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مهدی شهیدی، 1376.

- عبادی، شیرین. حقوق کودک تطبیقی. تهران: کانون، 1378، 152 ص.

- - . حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران. تهران: کانون، 1378، ج.

- عبادی، محمدعلی. حقوق تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 348 ص.

- عباسی، محمود. مجموعه مقالات حقوقی پزشکی. تهران: حقوق، 1378، 4 ج.

- عالمی، شمس الدین. حقوق اساسی: دفتر اول: کلیات و مبانی، دفتر دوم: جمهوری اسلامی به ضمیمه گردآوری علمی قوانین. تهران: مشکوه، 1378، 312 ص.

- عبدی، عباس. آسیب شناسی اجتماعی: تاثیر زندان بر زندانی. تهران: نور، 1377، 564 ص.

- عدالت نژاد خامنه، جعفر. خسارت مشترک دریایی و جنبه های عملی آن (مطالعه تطبیقی قواعد اختصاصی یورک آنتورپ و حقوق انگلستان) . پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی امیرحسین فخاری، 1372.

- عدل، مصطفی. حقوق مدنی و قزوین. طه، 1378، 348 ص.

- عرفانی، محمود. حقوق تجارت. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) ، 1379، 4 ج.

- عطار، داود. دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن. ترجمه بهمن رازانی. تهران: باز، 1379، 564 ص.

- علامه حائری، علی. آثار قبض در حقوق مدنی ایران. تهران: تابان، خاقانی، 1379، 144 ص.

- - . پژوهشی در حقوق روحانیت از نظر قوانین ایران. تهران: خاقانی، تابان، 1378، 200 ص.

- - . علم قاضی در دادرسی های کیفری و حقوقی. تهران: خاقانی، تابان، 1379، 122 ص.

- عمادزاده، محمد کاظم. حقوق بازرگانی. اصفهان: آموزه، شرکت آترپات، 1377، ج.

- عوده، عبدالقادر. غفلت مسلمین و غربت حقوق اسلامی. ترجمه محمود عباسی. تهران: حقوقی، 1378، 132 ص.

- عینی، محسن. قلمرو اعمال قوانین کیفری ایران در زمان. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی محمدجعفر حبیب زاده، 1378.

- غلامی، حسین. تکرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی علی حسین نجفی ابرندآبادی، 1378.

- غمامی، مجید. مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود. تهران: دادگستر، 1376، 160 ص.

- فتحعلی پور، عطاءالله. مسئولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وسائط نقلیه موتوری زمینی. تهران: ورق، 1376، 144 ص.

- فتحی، احمد. فن دفاع (امور حقوقی) . تهران: اشکان، 1379، ج.

- فرخ سیری، منصور. فرهنگ اصطلاحات کیفری: انگلیسی - فارسی. تهران: چی چی کا، 1376، 88 ص.

- فصیحی زاده، علیرضا. اذن و آثار حقوقی آن. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1377، 240 ص.

- فضل الله، محمدحسن. نقش و جایگاه زن در حقوق اسلامی. ترجمه عبدالهادی فقهی زاده. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 112 ص.

- فلسفه حقوق. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (س) ، 1377، 5 ج.

- فلسفی، هدایت الله. حقوق بین الملل معاهدات. تهران: نشر نو، 1379، 802 ص.

- فون گلدن، گرهارد. حقوق میان ملتها: درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی. ترجمه داود آقایی، محمدحسین حافظیان. تهران: میزان، دادگستر، 1378، ج.

- فیض، علیرضا. تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. تهران: امیرکبیر، 1379، 420 ص.

- - . مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1379، 614 ص.

- فیوضی، رضا. حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 2 ج.

- قاسم زاده، مرتضی. مبانی مسئولیت مدنی. تهران: دادگستر، میزان، 1378، 448 ص.

- قاضی، ابوالفضل. بایسته های حقوق اساسی. تهران: دادگستر، 1379، 352 ص.

- قائم مقام فراهانی، عبدالمجید. حقوق بین الملل ادله اثبات دعوی بین المللی و داخلی. تهران: آوای نور، 1379، 168 ص.

- - . حقوق بین الملل: رویه های قضایی. تهران: پاژنگ، 1377، 216 ص.

- - . حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی. تهران: دادگستر، 1377، 216 ص.

- قربان نیا، ناصر. اخلاق و حقوق بین الملل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1379، 240 ص.

- قربان وند، محمدباقر. موارد حاکمیت قاعده ید در حقوق مدنی ایران (اماره مالکیت) . تهران: ققنوس، 1378، 168 ص.

- قشقایی، حسین. شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظامهای حقوقی معاصر. قم: حوزه علمیه قم: دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1378، 280 ص.

- قناد، فاطمه. حمایت کیفری از صغار در برابر جرایم جنسی در نظام حقوق انگلستان و ویلز. تهران: پیک ایران، 1377، 262 ص.

- قوامی، بهنام. نگرشی بر مقررات حقوقی و کیفری چک در ایران. تهران: خط سوم، 1379، 178 ص.

- قهرمانی، نصرالله. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری. تهران: گندم، 1377، 312 ص.

- قیاسی، جلال الدین. روش تفسیر قوانین کیفری. قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379.

- کاتبی، حسینقلی. حقوق تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 336 ص.

- کاتوزیان، ناصر. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. تهران: دادگستر، 1376، 388 ص.

- - . توجیه و نقد رویه قضایی. تهران: دادگستر، 1377، 316 ص.

- - . حقوق مدنی: ایقاع، نظریه عمومی، ایقاع معین. تهران: دادگستر، 1377، 420 ص.

- - . حقوق مدنی. تهران: شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا، 1379، 5 ج.

- - . حقوق مدنی: مشارکتها - صلح. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 412 ص.

- - . حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات. تهران: دادگستر، 1379، 650 ص.

- - . دوره حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهر غصب و استیفاء. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 2 ج.

- - . دوره مقدماتی حقوق مدنی: ارث. تهران: دادگستر، 1376، 244 ص.

- - . دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی (قرارداد - ایقاع) . تهران: شرکت سهامی انتشار، بهمن برنا، 1379، 564 ص.

- - . دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت. تهران: دادگستر، 1379، 264 ص.

- - . دوره مقدماتی حقوق مدنی: خانواده. تهران: دادگستر، 1379، 478 ص.

- - . دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 2 ج.

- - . دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379، 342 ص.

- - . عدالت قضایی گزیده آراء. تهران: دادگستر، میزان، 1378، 360 ص.

- - . فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377، 3 ج.

- - . قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: دادگستر، 1379، 856 ص.

- - . مبانی حقوق عمومی. تهران: دادگستر، 1377، 532 ص.

- - . مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379، 384 ص.

- - . وصیت در حقوق مدنی ایران. تهران: ققنوس، 1376، 564 ص.

- کار، مهرانگیز. رفع تبعیض از زنان، مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران. تهران: قطره، 1378، 368 ص.

- - . ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 1378، 220 ص.

- - . موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران. تهران: قطره، 1379، 208 ص.

- کارو، دومینیک. حقوق بین الملل عمومی: آشنایی با تاریخچه، منابع و اشخاص. ترجمه مصطفی تقی زاده انصاری. تهران: قومس، 1379، 288 ص.

- کاشانی، محمود. اندیشه هایی در حقوق امروز. تهران: حقوقدان، 1376، 2 ج.

- کامیار، غلامرضا. حقوق شهرسازی به انضمام قوانین مربوط به شهرسازی. تهران: مجد، 1379، 160 ص.

- کدخدایی، عباس. پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای از دیدگاه حقوق بین الملل. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای شهر دانش، 1379، 120 ص.

- کریمی، حسین. فرهنگ دادرسی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، 388 ص.

- کشاورز، بهمن. آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، جهاد دانشگاهی، 1376، 2 ج.

- کلارکسون، سی ام وی. واژه نامه حقوق جزا: انگلیسی - فارسی. ترجمه حسین میرمحمد صادقی. تهران: میزان، 1376، 102 ص.

- کلایوام، اشمیتوف. حقوق تجارت بین الملل. ترجمه بهروز اخلاقی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1379، 364 ص.

- کوپنول، ماریل. حقوق بین المللی خصوصی. ترجمه مهدی حدادی. قم: مجتمع آموزش عالی قم، 1379، 124 ص.

- کیایی، عبدالله. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی مصطفی محقق داماد، 1373، 636 ص.

- - . التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. تهران: ققنوس، 1376، 504 ص.

- کیس، الکساندر; فرید، وین; سند، پیتراچ. حقوق محیط زیست. ترجمه محمدحسن حبیبی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، ج.

- گرجی، ابوالقاسم. مقالات حقوقی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1378، 394 ص.

- گرین، ماریان. ترجمه متونی از حقوق بین الملل. ترجمه بهرام آریان. تهران: خط سوم، خیام، 1378، 350 ص.

- گلدن، گرهاردفون; آقایی، داود. حقوق میان ملتها: درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی. ترجمه محمد حسین حافظیان. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 2 ج.

- گلدوزیان، ایرج. بایسته های حقوق جزای عمومی 1 و 2 و 3. تهران: میزان، دادگستر، 1380، 440 ص.

- لاریه گیه، ژان. آیین دادرسی کیفری فرانسه. ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1378، ج.

- لافورس، ماریل کوپنول. حقوق بین الملل خصوصی. ترجمه مهدی حدادی. قم: مجتمع آموزش عالی قم، 1379، 124 ص.

- لاهیجی، شهلا; کار، مهرانگیز. شناخت هویت زن ایرانی در گستره بیش تاریخ و تاریخ. تهران: روشنگران و مطالعات زنان، 1377، 3 ج.

- لطفی، اسدالله. موجبات و مقتضیات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. تهران: مجد، 1379، 280 ص.

- لوین، لیا. پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر. ترجمه محمدجعفر پوینده. تهران: قطره، 1377، 216 ص.

- متولی، محمد. احوال شخصیه بیگانگان در ایران. تهران: سازوکار، 1378، 262 ص.

- محبی، محسن. بیانیه الجزایر و دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده (همراه با متن کامل بیانیه های الجزایر و. . . ) . تهران: خط سوم، 1378، 356 ص.

- محسنی، مرتضی. دوره حقوق جزای عمومی: مسئولیت کیفری. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 3 ج.

- محقق داماد، مصطفی. بررسی فقهی حقوقی خانواده: نکاح و انحلال آن. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1376، 532 ص.

- - . بررسی فقهی و حقوقی وصیت. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1379، 240 ص.

- محمدزاده اصل، حیدر. داوری در حقوق ایران. تهران: ققنوس، 1379، 168 ص.

- محمدی، داود. حوزه های کاربردی حقوق بازرگانی بین المللی. تهران: نوپردازان، 1379، 208 ص.

- محمدی گیلانی، محمد. حقوق کیفری در اسلام. تهران: سایه، 1379، 356 ص.

- - . قضاء و قضاوت در اسلام. تهران: سایه، 1378، 220 ص.

- مدنی، جلال الدین. آیین دادرسی مدنی (دادگاههای عمومی و انقلاب) . تهران: پایدار، 1379، 2 ج.

- - . ادله اثبات دعوی: اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی علم قاضی. تهران: پایدار، 1379، 284 ص.

- - . حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پایدار، 1377، 518 ص.

- - . حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول. تهران: پایدار، 2 ج.

- - . رویه قضایی. تهران: پایدار، 1377، 164 ص.

- - . کلیات حقوق اساسی (حقوق اساسی یک) . تهران: پایدار، 1376، 204 ص.

- - . مبانی و کلیات علم حقوق. تهران: همراه، 1377، 304 ص.

- مدنی کرمانی، عارفه. حقوق بیمه. تهران: مجد، 1377، 136 ص.

- مرادی، حسن. رضایت مجنی علیه و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری مرتکب. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1378.

- مرعشی، شهاب الدین. القصاص علی ضوء القرآن و السنه. قم: مکتب آیت الله مرعشی نجفی، 1378، 3 ج.

- مرعشی شوشتری، محمدحسن. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام. تهران: میزان، 1379، 192 ص.

- مصدق، محمد. وصیت در حقوق اسلامی (شیعه) . ترجمه علی محمد طباطبایی. تهران: زریاب، 1377، 216 ص.

- مطهری، مرتضی. مساله ربابه ضمیمه بیمه. تهران: صدرا، 1376، 352 ص.

- - . نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا، 1379، 270 ص.

- مظفری، محمدحسین. نابردباری مذهبی: بررسی و نقد اعلامیه امحاء نابردباری مذهبی. تهران: اندیشه معاصر، 1376، 316 ص.

- معتمدنژاد، کاظم. حقوق مطبوعات: بررسی تطبیقی مبانی حقوقی آزادی مطبوعات و مقررات تاسیس و انتشار آنها. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، 1379، ج.

- معین زاده، عباس. حقوق دیپلماتیک نوین. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1376، 376 ص.

- مقتدر، هوشنگ. حقوق بین الملل عمومی. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1377، 460 ص.

- مقدمی راد، عیسی. حقوق مدنی و جزایی در عرف عشایر خوزستان. پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده معارف الهیات و معارف اسلامی، به راهنمایی علیرضا فیض.

- ممتاز، جمشید. حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی. ترجمه حسین شریفی طرازکوهی. تهران: دادگستر، 1377، 232 ص.

- - . حقوق بین الملل سلاحهای کشتار جمعی. ترجمه امیرحسین رنجبریان. تهران: دادگستر، 1377، 144 ص.

- - ; رنجبریان، امیرحسین. ایران و حقوق بین الملل. تهران: دادگستر، 1376، 304 ص.

- موسوی، عباس. حقوق جزای عمومی. تهران: خیام، 1377، ج.

- موسوی بجنوردی، فاطمه. حضانت در اسلام. تهران: اباصالح، 1379، 178 ص.

- موسی زاده، رضا. حقوق اداری 1 و 2: کلیات و ایران. تهران: میزان، دادگستر، 1379، 320 ص.

- - . حقوق بین الملل عمومی 2 - 1. تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1379، 412 ص.

- - . حقوق تعهدات بین المللی. تهران: میزان، دادگستر، 1377، 320 ص.

- موگوئی، حاج علی. قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق (تحلیل حقوقی و فقهی ماده 130 قانون مدنی) . تهران: اطلاعات، 1379، 138 ص.

- مهاجری، علی. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی: دعاوی حقوقی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1375، 2 ج.

- - . شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 2 ج.

- مهرپور، حسین. حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن. تهران: اطلاعات، 1378، 224 ص.

- - . مباحثی از حقوق زن از منظر: حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی. تهران: اطلاعات، 1379، 460 ص.

- - . نظام بین المللی حقوق بشر. تهران: اطلاعات، 1377، 496 ص.

- میرحسینی، حسن; عباسی، محمود. حقوق و تخلفات اداری. تهران: حقوقی، 1378، 280 ص.

- میرسعیدی، منصور. ارکان مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالقاسم گرجی، 1378.

- میرعباسی، باقر. حقوق بین الملل عمومی. تهران: دادگستر، 1377، 2 ج.

- میرمحمدصادقی، حسین. حقوق جزای اختصاصی (3) : جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (مطالعه تطبیقی) . تهران: میزان، 1379، 432 ص.

- - . حقوق جزای بین الملل: مجموعه مقالات. تهران: میزان، 1377، 416 ص.

- - . حقوق کیفری اختصاصی. تهران: میزان، دادگستر، 1378، 2 ج.

- میشل، آندرودو; می یر، پی یرلالو. حقوق عمومی. ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی. تهران: دادگستر، 1376، 120 ص.

- میک، تئوفیل. قانون نامه حمورابی. ترجمه کامیار عبدی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1377، 108 ص.

- نایب زاده، اکبر. مبانی قصاص نفس در مکاتب اسلامی. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، به راهنمایی حسینقلی حسینی نژاد، 1371.

- نجفی توانا، علی. جرم شناسی. تهران: خیام، 1377، 248 ص.

- نصیری، محمد. حقوق بین الملل خصوصی. تهران: آگاه، 1377، 2 ج.

- نصیری، مرتضی. حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاهها) . تهران: آگاه، 1379، 208 ص.

- نقوی، مهدی. امارات در حقوق کیفری و مطالعه تطبیقی آن. پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، به راهنمایی ابوالفتح وزیری، 1377.

- نواده توپچی، حسین. مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی: بررسی کنوانسیون شیکاگو و ضمائم. تهران: نیروی هوایی ارتش، انتشارات عقیدتی و سیاسی، 1377، 280 ص.

- نوبخت، یوسف. اندیشه های قضائی. تهران: کیهان، 1377، 384 ص.

- نوربها، رضا. زمینه جرم شناسی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1377، 216 ص.

- - . زمینه حقوق جزای عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، داد آفرین، 1379، 594.

- نوری، رضا. خانواده (حقوق خانواده در حقوق مدنی) . تهران: پاژنگ، 1379، 156 ص.

- - . شفعه، وصیت، ارث: اسباب ثلاثه تملک در حقوق مدنی. تهران: پاژنگ، 1376، 200 ص.

- نوین، پروین. حقوق مدنی (7) : عقود معین (2) شامل: شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفاله، رهن، هبه. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1379، 264 ص.

- نیکفر، محمدرضا. خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی. تهران: طرح نو، 1378، 190 ص.

- واحدی، قدرت الله. آیین دادرسی مدنی: با لحاظ قوانین جدید. تهران: میزان، 1377، ج.

- - . مقدمه علم حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376، 220 ص.

- واعظی، خلیل. دفاع مشروع در حقوق جزای ایران. تهران: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 200 ص.

- والاس، به کا. حقوق بین الملل. ترجمه محمد شریف. تهران: نشر نی، 1377، 408 ص.

- وحدتی شبیری، حسن. مجهول بودن مورد معامله قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1379، 232 ص.

- وفادار، علی. حقوق اساسی و تحولات سیاسی. تهران: شروین، 1377، 844 ص.

- وکیلی، حسین. قانون برای جوانان: شرح قوانین و مقررات مورد نیاز جوانان. تهران: نگاه امروز، 1379، 144 ص.

- وکیو، جورجودل. فلسفه حقوق. ترجمه جواد واحدی. تهران: میزان، 1379، 272 ص.

- ولیدی، محمدصالح. حقوق جزای اختصاصی. تهران: خیام، 1377، 5 ج.

- - . حقوق جزای عمومی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، 1378، ج.

- هاشمی باجگانی، جعفر. بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، 332 ص.

- هاشمی، . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی. تهران: دادگستر، 1379، 2 ج.

- هاماتی، کوایچی. تعلیق مراقبتی در دنیا: پژوهشی تطبیقی. ترجمه حسین آقائی نیا. تهران: میزان، 1377، 248 ص.

- یار ارشدی، علی. نفقه زوجه در حقوق ایران، انگلیس و هند. تهران: بوستان توحید، 1379، 168 ص.

- یثربی قمی، علی محمد. حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1376، 232 ص.

- - . مقدمه علم حقوق و نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران. قم: نوید اسلام، 1376، 160 ص.

- یزدانیان، علیرضا. حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی. تهران: ادبستان، 1379، 280 ص.

- یزدی، عباس. فرهنگ حقوقی انگلیسی - فارسی به انضمام فهرست واژگان فارسی: شامل بیش از 30000 اصطلاح حقوقی. تهران: رهنما، 1378، 1242 ص.

سایتهای برگزیده اینترنتی فقهی و حقوق اسلامی

1- جامع الفقه الاسلامی

یکی از مهمترین سایتهای فقهی به زبان عربی، جامع الفقه الاسلامی است که دارای دو بخش است: الف - بخش المراجع: شامل 93 کتاب فقهی به صورت متن کامل که در شانزده موضوع تقسیم شده است. مانند: آیات الاحکام، احادیث الاحکام، اصول الفقه، آداب الشرعیه، فتاوی، فقه مقارن، قضاء، قواعد الفقهیه. . . به عنوان مثال قواعد الفقهیه کتابهای: الاشباه النظائر، الفروق، المنثور فی القواعد، قواعد الاحکام فی مصالح الانام و. . . را دربردارد. ب - الموضوعات الرئیسیة، الفهارس و المکتبة. الموضوعات الرئیسیة به پنج موضوع اصلی: عبادات، معاملات، عادات، آداب الشرعیه و اصول الفقه تقسیم می شود. امکان جستجو به صورت موضوعی و کلید واژه ای از قابلیتهای قابل توجه این سایت است.

http:/feqh.al-islam.com

همچنین سایت حاضر را می توان از طریق آدرس http://feqh.ajeeb.com بازیابی نمود که وابسته به درگاه شهر اینترنتی دوبی است و یکی از قابلیتهای جالب این درگاه ترجمه کلیه صفحه ها و سایتها از انگلیسی به عربی است.

2- FIQHD

این سایت وابسته به جامعه مسلمانان کانادا (The canadian Society of Muslims) است و سعی در ارائه مقالات، تحقیقات و گزارشهای مختلف فقهی به صورت متن کامل دارد. بخشهای این سایت شامل: الف - فقه الاکبر یا فقه اول (Fiqh Akbar) ب - فقه الاوسط یا فقه دوم (Fiqh Ausath) ج - فقه الاصغر یا فقه آخر (Fiqh Asghar) است که هر یک از بخشها دارای پیوندهای گوناگونی است.

http://muslim-canada.ory/sitedex.htm

3- The Practice andFaith of Islam

دپارتمان مذهب دانشگاه جرجیا دارای وب سایتی به نام

Islamic Studies, Islam, Arabic, and Religion است. این وب سایت دوازده بخش در موضوع اسلام را طبقه بندی نموده است. بخش دوم آن شامل مسائل فقهی، عبادی همانند: نماز، زکات، حج، حقوق اسلامی فرق اسلامی (اهل تسنن و شیعه) و الهیات است.

از نکات جالب این سایت ارائه چکیده ای برای هر یک از پیوندها قبل از اتصال است.

http:/WWW.Arches. Uga.edu/~godlas/practices.html

4- Fiqh

سایت اسلام نت (Islam.net) قسمتهای مختلفی همانند: قرآن، حدیث، اعتقادی، عبادت، جهاد، تاریخ، زنان و. . . دارد که مبحث فقه نیز جزء آن است. در بخش فقه با مباحثی مانند فتوا، تقلید مطابق مراجع امروز، اجتهاد و تقلید، اصول فقه، نماز جمعه، حج و عمره، بانکداری اسلامی و. . . می توان آشنا شد.

http://islaam.net/ilm/fiqh/html

5- hShariah and fiqh

گروهی از پژوهشگران اسلامی از دو سال پیش سایت سایبر اسلام (cyber Islam) را با هدف ایجاد پایگاه اطلاعاتی از علوم اسلامی با توجه به قرآن و سنت به وجود آورده اند که در حال حاضر شامل: قرآن، حدیث، مقاله، نماز، فقه، رسانه و قابلیت جستجو در این پایگاه است. در بخش فقه به شریعه و فقه می پردازد که در آن: علم فقه، فقه السنة (پنج جلد متن کامل) ، موضوعات فقهی، رساله و فقه مالکی، حلال و حرام در چهار فصل و. . . قرار دارد

http://cyberislam.com/fiqh.html

6- Islamic and Middle Eastern law Materials on The Net

مرکز الفقه الاسلامی و قوانین الشرق الاوسط (CIMEL) در سال 1990 در دپارتمان مطالعات شرقی و آفریقا وابسته به دانشگاه لندن (SOAS) تاسیس گشت. هدف این مرکز مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و خاورمیانه می باشد. این سایت از دو بخش اصلی تشکیل شده است: 1- قوانین، مقاله ها، حقوق کیفری و جزایی قبل و بعد از اسلام در این کشورها 2- پیوند به رشته های دانشگاهی، نشریات و وب سایتهای مرتبط. و در پایان نمایه ای از قوانین اساسی و مقررات دولتی کشورها. هر یک از بخشهای بالا دارای پیوندهای فراوان و ارزشمندی است.

htt://www.soas.as.uk/centtes/Islamiclaw/materials.html

7- Islamic Law Infobase

انستیتو alsi در سال 1997 با هدف تحقیق و پژوهش در حقوق اسلامی با توجه به کشورهای اسلامی در پاکستان ایجاد شد. این سایت دارای فصلهای مختلفی همانند حقوق اسلامی، بانکداری اسلامی، حقوق پاکستان، مجموعه دوره ای حقوق اسلامی است. در فصل حقوق اسلامی به هفده مجموعه و پیوندهای مرتبط آن همانند: حقوق جزا، حقوق بین الملل و جهاد، منابع تحقیقی حقوق اسلامی، تجارت و بازرگانی، امور مالیه اسلامی و. . . می پردازد که بعضی از کتابهای این مجموعه قابل انتقال است.

http:/WWW.nyazee.com/islaw

خبر

برگزاری مراسم روز معلم

به مناسبت گرامیداشت روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری مراسم بزرگداشتی با حضور اساتید، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در محل خوابگاه دانشجویان برگزار گردید. در این مراسم حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی تولیت محترم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و رئیس هیات امنای پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی با بیان دیدگاه حضرت امام پیرامون ولایت فقیه اظهار داشتند: «ولایت فقیه در هر جای دنیا اگر بخواهد اعمال بشود و حکومت کند بدون قید اطلاق ممکن نیست و قید اطلاق قید ترقی خواهانه ولایت فقیه است » . ایشان با اشاره به ظرافت دید حضرت امام و گنجاندن قید اطلاق در قانون اساسی به نقش زمان و مکان در اجتهاد اظهار داشتند: «اگر قید ولایت مطلقه فقیه اخذ شود زمانی این مکتب با این قید تناسب موزون را پیدا می کند که زمان و مکان در اجتهاد لحاظ شود و الا اگر توجه به زمان و مکان نکنیم ما از جمله محرفین اندیشه امام خواهیم شد» . در پایان این مراسم به مدیران، هیات علمی و تعدادی از دانشجویان که در مسابقات ورزشی امتیاز کسب کرده بودند جوایزی اهدا گردید.

حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی سردبیر محترم پژوهشنامه متین در اولین نشست علمی - تخصصی «زن و توسعه » که در تاریخ 13/2/80 و به دعوت مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد سخنرانی مبسوطی را پیرامون «زن و توسعه » ارائه نمودند.

همچنین ایشان در همایش «زن از دیدگاه امیرالمؤمنین » در دانشگاه علامه طباطبایی پیرامون «شخصیت زن از دیدگاه علی (ع) » و همچنین ایشان در سمینار «نقش دین در روان » در دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی کردند.

پی نوشت:

1) کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه امام صادق.

Email:arajabi at hotmail.com

ارسال نظر