حسن و قبح عقلی / صدیقی، ندا
منابع : مجله مشکوة النور، شماره 4 | تاریخ درج : ‎1388/10/16 | بازدید : 1032
کلید واژه ها :

مساله حسن و قبح ذاتی و عقلی ازبحثهای مهم و ارزشمندی است که برای خود پایگاهی در علومی همچون علم کلام،علم اخلاق و علم اصول دارد. این مساله ازمسائل مهم و زیر بنایی علم کلام است که در عین حال می توان از آن در پاره ای ازعلوم بهره گرفت و به عنوان اصل موضوعی و قاعده ثابت شده در علم کلام، از آن استفاده برد مانند علم اخلاق و علم اصول.