پایان نامه های طلاب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
منابع : فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره 8 | تاریخ درج : ‎1388/10/7 | بازدید : 10979
کلید واژه ها :

عنوان: تکرار الفاظ و مفاهیم القرآن

دانش پژوه: علی غضنفری / استاد راهنما: آیة اللّه محمدهادی معرفت / استاد داوران: حجة الاسلام والمسلمین آشتیانی و حجة الاسلام والمسلمین نقی پور / سطح: چهار / رشته: علوم قرآن / 283 ص / 1380.

این تحقیق که به زبان عربی تدوین یافته، دارای سه فصل است. مؤلف در فصل اول پس از بیان مباحثی نظیر: اعجاز، ترتیب سوره ها، ترتیب آیات و تکرار نزول طی دو مقام مبحث مربوط به تکرار الفاظ و مفاهیم قرآن را بررسیده است. وی در فصل دوم سی وجه برای تکرار الفاظ در قرآن برشمرده و آن گاه در فصل سوم به بررسی آیه های متماثله پرداخته است.

عنوان: سقط جنین

دانش پژوه: علی عارفی/ استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین فهیم کرمانی / استاد داوران: حجة الاسلام والمسلمین حسینی بیان و حجة الاسلام والمسلمین رحمتی/ سطح: سه / رشته: فقه / 164 ص / 1380.

پژوهش حاضر شامل چهار بخش است که در بخش اول آن، معنای سقط و جنین و نقد و بررسی سقط جنین از دیدگاه اسلام ارائه شده است. علل غایی و فاعلی سقط جنین در بخش دوم بیان گردیده و در بخش سوم طی چهار فصل مراحل جنین و راه های شناخت آن، دیه سقط جنین، پرداخت کننده دیه و کفاره سقط جنین بررسی شده است. پژوهنده در بخش چهارم مباحث مربوط به سقط جنین برای حفظ جان مادر، ناقص الخلقه بودن جنین و مصالح اجتماعی (کنترل جمعیت) را به تفصیل بررسیده است.

پایان نامه های طلاب دانشکده اصول دین

عنوان: تاریخ حدیث شیعه در قرن هفتم و هشتم

دانش پژوه: حمید کوه پیما / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین مهریزی / استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمین عابدی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: علوم قرآن و حدیث / 255 ص / 1380.

این کنکاش از چهار بخش فراهم آمده است که بخش اول آن موقعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سده هفتم و هشتم هجری را بررسی کرده است. در بخش دوم تصویری از رجال و محدثان این دو قرن ارائه گردیده است و در بخش سوم دانش های حدیثی شامل: درایة الحدیث و سیر تطور آن، علم رجال و اجازات موجود در قرن هفتم و هشتم بیان شده است. بخش چهارم به بیان آثار تألیفی (خطی و چاپی) در قرن هفتم و هشتم پرداخته است.

عنوان: تحقیق و تصحیح کتاب فضائل فاطمة الزهراء سیدة النساء(س) ابن شاهین م 385 هجری

دانش پژوه: علی شاه زیدی / استاد راهنما: دکتر فتح اللّه نجارزادگان / استاد مشاور:حجة الاسلام والمسلمین محمدکاظم محمودی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: علوم قرآن و حدیث / 224 ص / 1380.

رساله حاضر به زبان عربی و در سه قسمت: مقدمه، تحقیق و تصحیح متن کتاب و فهرست ها تدوین یافته است. در مقدمه مباحثی نظیر: فضایل اهل بیت(ع) و حضرت زهرا(س) و شرح حال ابن شاهین، اهمیت کتاب و روش مؤلف، نسخه ها و طبع های کتاب به چشم می خورد. پژوهنده در بخش تحقیق و تصحیح متن کتاب به تخریج احادیث کتاب از سایر مصادر و نقد یا شرح پیچیدگی های برخی احادیث پرداخته و در پایان فهرستی از آیه ها، احادیث قولی و فعلی، اشیاء، امکنه و اعلام ارائه داده است.

عنوان: ترجمه و نقد کتاب «الأضواء علی متشابهات القرآن»

دانش پژوه: محسن جدیدی / استاد راهنما: دکتر ولی اللّه نقی پورفر / استاد مشاور:دکتر علی رضا محمدرضایی / سطح: کارشناسی ارشد/ رشته: علوم قرآنی و حدیث / 477 ص / 1380.

کتاب «الأضواء» به تفسیر آیه هایی که از نظر نحوی، بلاغی، علمی و فلسفی دارای وضوح کافی نبوده اند، پرداخته و پس از آوردن آیه، پرسش های مربوط به آن را با مراجعه به تفاسیر و دیگر کتاب ها پاسخ داده است. پژوهنده در این پایان نامه، ضمن ترجمه کتاب یاد شده، با مراجعه به منابع تفسیری و اعراب القرآن، جواب های ارائه شده را با نام «تحقیق» تأیید یا رد کرده است.

عنوان: نقد و بررسی مبانی و روش تفسیری «تفسیر نمونه»

دانش پژوه: احمد خمس لو / استاد راهنما: دکتر محمدکاظم شاکر / استاد مشاور: دکتر فتح اللّه نجارزادگان / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: علوم قرآن و حدیث / 146 ص / 1380.

پژوهش حاضر دارای پنج فصل است که فصل اول آن به شناسایی تفسیر، عصر تألیف و زندگی پدیدآورندگان آن اختصاص یافته و فصل دوم به ارزیابی دیدگاه نویسندگان «تفسیر نمونه» درباره علوم قرآن پرداخته است. مؤلف در فصل سوم مبانی و روش تفسیر «تفسیر نمونه» و مستندات تفسیری نویسندگان آن را ارزیابی کرده است. وی در فصل چهارم ویژگی های تفسیر نمونه، ساختار، زبان نوشتاری و گرایش آن را بررسیده و در فصل پنجم خلاصه مطالب و برخی پیشنهادها را ارائه کرده است.

پایان نامه های طلاب دانشگاه تربیت مدرس

عنوان: علل و اسباب نبردهای رسول اکرم(ص)

دانش پژوه: سید عبدالمجید پیش بین (اشکوری) / استاد راهنما: دکتر صادق آئینه وند / استاد مشاور: آیة اللّه محمدهادی معرفت / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 169 ص / 1380.

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است که عوامل خشونت در جزیرة العرب، عوامل مؤثر و شیوه های رسول اکرم(ص) در تبلیغ دین، جنگ در قرآن، بررسی نبردهای رسول اکرم(ص) و فتک در اسلام، عناوین این پنج فصل است.

عنوان: تبیین فلسفی دعا در حکمت اسلامی

دانش پژوه: محمدحسین عباسی / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین فاضل گلپایگانی / استاد مشاور: دکتر احمد عابدی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 163 ص / 1380.

رساله حاضر از مقدمه و دو بخش اصلی فراهم آمده است. در بخش اول معنای دعا، فواید دعا، اقسام دعا و معیار استجابت دعا بیان گردیده است. مؤلف در بخش دوم که عمده مطالب پایان نامه را در خود جای داده است، طی دو فصل مباحث مربوط به دعا و رابطه آن با قضا و قدر و اراده الهی را پژوهیده است.

عنوان: احتجاج های سوره مبارکه انعام (همراه با ایرادهای فخر رازی)

دانش پژوه: سیدعبدالحمید امینی / استاد راهنما: دکتر احمد بهشتی / استاد مشاور: آیت اله محمدهادی معرفت / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 159 ص / 1380.

این پژوهش دارای پیشگفتار و پنج فصل است که استدلال عقلی و قرآن، اسم های خاص خدا، شناخت خدا بدون برهان، راه دل برای اثبات وجود خداوند و راه آفاقی عناوین فصل های پنج گانه آن است. در ادامه این تحقیق، برهان خلقت، برهان نظم و برهان هدایت نیز بررسی شده است.

عنوان: تحلیل جامع پیرامون حدیث رفع

دانش پژوه: محمد رمضانی / استاد راهنما: آیة اللّه یحیی انصاری شیرازی / استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمین امیر دیوانی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 245 ص / 1380.

مؤلف در این تحقیق که از مقدمه و نه فصل اصلی تشکیل یافته است، طی مباحث مفصلی مفهوم خطا، نسیان، اکراه، ما لایعلمون، ما لایطیقون، اضطرار، حسد، طیره و وسوسه را بر اساس حدیث رفع بیان کرده و به نقد و بررسی دیدگاه های موجود در این زمینه نیز پرداخته است.

پایان نامه های طلاب دانشگاه علوم رضوی

عنوان: آثار انواع بیع به لحاظ موعد تسلیم عوضین

دانش پژوه: علی رحیم پور کامی / استاد راهنما: دکتر امیر حسین آبادی / استاد مشاور: آقای سیدحسین حسینی مدرس / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: حقوق خصوصی / 175 ص / 1380.

تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در فصل اول آن بیع در فقه شیعه، عامّه و قوانین موضوعه، تعریف و اوصاف آن نیز بیان شده است. فصل دوم که به انواع بیع، بر اساس زمان تسلیم عوضین اختصاص یافته، از بیع نقد، نسیه، سلف یا سلم و بیع کالی به کالی یاد شده و آثار هر یک نیز بررسی گردیده است. فصل سوم مباحث مربوط به ضمانت های اجرایی عدم تسلیم ارادی و غیرارادی عوضین را در انواع بیع بررسی کرده است.

عنوان: کاهش ارزش پول و راه های جبران آن

دانش پژوه: مهدی بصیری / استاد راهنما: دکتر امیرحسین آبادی / استاد مشاور: آقای سیدحسین حسینی مدرس / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: حقوق خصوصی / 126 ص / 1380.

این پژوهش دارای دو فصل است که فصل نخست آن دارای این مباحث است: ماهیت ربا، انواع ربا، راه های فرار از ربا و مشروعیت آن، ماهیت پول، عوامل (اقتصادی و غیراقتصادی) کاهش ارزش پول، آثار (اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) کاهش ارزش پول و... . فصل دوم که مباحث کاهش ارزش پول را بررسیده از مسئله ضمان و مبانی آن در فقه و قوانین موضوعه، راه های جبران کاهش ارزش پول و آثار مثبت آن به تفصیل یاد کرده است.

عنوان: اصول دین (اثر محمد شفیع استرآبادی)

دانش پژوه: عبدالکریم رضایی / استاد راهنما: دکتر محمود فاضل / استاد مشاور: دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: فلسفه و کلام اسلامی / 217 ص / 1380.

پژوهنده در این تلاش کوشیده است تا رساله «اصول دین» اثر محمدشفیع استرآبادی را که تاکنون چاپ نگردیده است تصحیح کند. وی در مقدمه، نمایی از اوضاع فرهنگی مذهبی عصر مؤلف، شخصیت او، جایگاه این اثر در متون کلامی، اساتید، شاگردان و مباحثی از این دست را به تصویر کشیده و آن گاه مفصلاً مباحث رساله را که دارای چهار مقاله در زمینه توحید، نبوت، امامت و معاد است معرفی کرده است.

عنوان: قلمرو شرط برائت در قراردادهای پزشک و بیمار.

دانش پژوه: محمدرضا بصیری / استاد راهنما: دکتر امیر حسین آبادی / استاد مشاور: آقای سیدحسین حسینی مدرس / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: حقوق خصوصی / 137 ص / 1380.

ساختمان این تحقیق از دو فصل کلیات و شرط برائت تشکیل یافته است. در فصل اول مفهوم و مبانی و قلمرو مسئولیت مدنی، مفهوم برائت، ماهیت قرارداد پزشک و بیمار، مفهوم شرایط و اقسام شرط ضمن قرارداد، شرط عدم مسئولیت و مباحثی از این دست بررسی شده است. فصل دوم این رساله شامل مباحث زیر است: بررسی صحت شرط برائت پزشک، نفوذ شرط، زمان برائت و برائت دهنده، برائت و ضرورت معالجه، برائت و نوع معالجه، خسارت ناشی از عمل پزشک و بررسی برائت پزشک در فقه و حقوق.

عنوان: جرایم علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل با نگاهی ویژه به فجایع افغانستان (1380 1371)

دانش پژوه: غلام حیدر علامه / استاد راهنما: دکتر حسین میرمحمد صادقی / استاد مشاور: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: حقوق جزا و جرم شناسی / 301 ص / 1380.

این پژوهش دارای دو فصل عمده است که در فصل اول آن به بررسی جرایم ضدبشری در اسناد بین المللی طی سال های 19961899 میلادی پرداخته و از مباحث مهمی در این زمینه مدد جسته است. در فصل دوم که جرایم ضد بشری را در اساس نامه دادگاه های کیفری بین المللی و تطبیق آن بر فجایع افغانستان طی سال های 1371 تا 1380 شمسی بررسیده است، مباحث مفصل دیگری در زمینه مصادیق جرایم ضد بشری و عناصر آن ها، جرایم ضد بشری در افغانستان، مسئولیت کیفری و مجازات عاملان جرایم علیه بشریت و... به چشم می خورد.

عنوان: مهم ترین اختلاف نظرهای شیعه و اهل سنت در مهدویت

دانش پژوه: مصطفی اسفندیاری (فقیه) / استاد راهنما: دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی / استاد مشاور: دکتر مهدیزاده / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: فلسفه و کلام اسلامی / 379 ص / 1380.

نگارنده در این پژوهش که از شش فصل تشکیل یافته است، ضمن یافتن مهم ترین اختلاف نظرهای شیعه و سنی درباره مهدویت، تلاش کرده پاسخ های دقیق، مستند و مستدلی را برای پرسش های موجود در این زمینه بیابد و از رهگذر واکاوی در متون متواتر و صحیح دینی تاریخی، نتایج ارزش مندی به دست آورد. باور مشترک بشریت، منجی موعود در اسلام، اختلافات، مهدویت در آینه روایات، مهدی در باور اصیل اسلامی و نگاهی به منکران مهدویت به ترتیب عناوین فصل های شش گانه این رساله است.

پایان نامه های طلاب مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

عنوان: فرهنگ پذیری در آینه آیات و روایات

دانش پژوه: علی اسدی / استاد راهنما: دکتر عماد افروغ / استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمین پارسانیا / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 241 ص / 1380.

این پایان نامه از پنج بخش فراهم آمده که در بخش های دوم تا چهارم مهم ترین مباحث آن به ترتیب درباره مبادی فرهنگ، اسلام و فرهنگ پذیری و راه کارهای برائت فرهنگی ارائه گردیده است.

عنوان: نقش عاملان اجتماعی در شکل گیری سکولاریسم در ایران

دانش پژوه: شمس اللّه مریجی / استاد راهنما: حجة الاسلام دکتر تقی زاده / استاد مشاور: دکتر عماد افروغ / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: جامعه شناسی / 220 ص / 1380.

پژوهنده در این تحقیق که از دو بخش تشکیل شده، ابتدا پیشینه سکولاریسم و آن گاه شکل گیری آن را در ایران بررسیده است. وی در بخش اول مفاهیم، پیدایش و مبانی سکولاریسم را بیان کرده و در بخش دوم مباحث مربوط به اسلام و سکولاریسم، شکل گیری سکولاریسم و حاکمیت آن در ایران را پی گرفته است.

عنوان: رابطه آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی در مکتب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام

دانش پژوه: سیدحسن زرقانی / استاد راهنما: حجة الاسلام دکتر لک زایی / استاد مشاور: حجة الاسلام دکتر میراحمدی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 150 ص / 1380.

پژوهش حاضر دارای سه فصل اصلی و یک مقدمه است. مبانی نظری و سیر تحول مکاتب سه گانه فوق، اصالت جامعه یا فرد، آزادی و عدالت از دیدگاه مکاتب سه گانه و رابطه آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی در این مکاتب برخی مباحث مهم این سه فصل است.

عنوان: مطالعه سطح نگرش و انگیزش دانشجویان دانشگاه تهران به درس معارف اسلامی

دانش پژوه: سیدمحمدرضا موسوی نسب / استاد راهنما: حجة الاسلام دکتر شاملی / استاد مشاور: جناب آقای دکتر نادری / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: علوم تربیتی / 180 ص / 1380.

پژوهنده در این تحقیق یافته های پژوهش خود را که به روش زمینه ای تدوین یافته و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل داده است این گونه برمی شمرد: 1. دانشجویان به طور کلی علاقه مند پیگیری مباحث اعتقادی اند و نگرش آنان به اصل درس معارف اسلامی مثبت است؛ 2. دانشجویان اهداف ارائه درس معارف اسلامی را به خوبی نمی دانند؛ 3. دانشجویان عقیده دارند، محتوای ارائه شده در درس معارف اسلامی، نیازهای اعتقادی آنان را تأمین نکرده است و به همین دلیل نگرش آنان به محتوای درس معارف اسلامی منفی است؛ 4. جهت نگرش دانشجویان نسبت به اساتید درس معارف منفی است.

عنوان: سیمای اهل بیت(ع) در تفسیر المیزان

دانش پژوه: عسکر قربانی / استاد راهنما: حجة الاسلام دکتر دیاری / استاد مشاور: حجة الاسلام دکتر تقی پورفر / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 190 ص / 1380.

رساله حاضر مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل است که در فصل اول آن کلیات تحقیق و در فصل دوم دیدگاه های علامه طباطبائی در تفسیر، روایات و اهل بیت(ع) بیان گردیده است. مؤلف در فصل سوم که دربردارنده مباحث اصلی تحقیق است، سیمای اهل بیت(ع) را در تفسیر المیزان از آغاز تا پایان بر رسیده است.

عنوان: بررسی علل و عوامل دین گریزی

دانش پژوه: ابراهیم اصفهانی / استاد راهنما: حجة الاسلام دکتر شاملی / استاد مشاور: حجة الاسلام دکتر رهنمایی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 180 ص / 1380.

نگارنده در این پژوهش که از سه فصل فراهم آمده، کوشیده است مجموعه ای از عوامل جامعه شناختی و روان شناختی دین گریزی را بر اساس مفاد آیه های سوره هود و با بهره گیری از دیگر آیات و برخی روایات، بر رسد. وی در فصل اول که عوامل جامعه شناختی دین گریزی نام یافته، زمینه سازان دین گریزی و راه کارهای آنان را بیان کرده و در فصل دوم عوامل روان شناختی دین گریزی را در دو بخش عوامل گرایشی و شناختی پی گرفته است. در فصل سوم تلاش شده است عوامل دین گریزی در سده اخیر ایران، شناسایی و تبیین شود.

عنوان: حیات و سقوط تمدن ها در قرآن

دانش پژوه: ابوالفضل احمدی کاشانی / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین قدسی / استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمین بابایی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 160 ص / 1380.

رساله حاضر طی دو فصل، نخست کلیات تحقیق و آن گاه عوامل حیات و سقوط تمدن ها را از دیدگاه قرآن، بررسیده است. رهبری، اتحاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر، عدالت و ظلم و اتراف برخی عناوین بخش های نه گانه فصل دوم این پژوهش است.

عنوان: تبیین انحرافات اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)

دانش پژوه: حفیظ اللّه فولادی وندا / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین رجبی / استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمین پارسانیا/ سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 104 ص / 1380.

پژوهش حاضر دارای پنج فصل است که عناوین فصل های آن به ترتیب از این قرار است: کلیات تحقیق و مبانی نظری آن، انحرافات اجتماعی از دیدگاه علمی، انحراف از دیدگاه امام علی(ع)، نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد.

عنوان: رهیافت حکما و متکلمین در لزوم بعثت انبیاء

دانش پژوه: حسام الدین خلعتبری / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین ربانی گلپایگانی / استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمین غرویان / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 235 ص / 1380.

رساله حاضر دارای شش فصل است که در فصل اول و دوم به ترتیب کلیات تحقیق و تعریف مفاهیم ارائه شده و آن گاه در فصل سوم حسن و قبح عقلی، وجوب کلامی و قاعده لطف بیان گردیده است. در فصل چهارم اصلی ترین سخن این پژوهش درباره امکان بعثت، حسن و لزوم آن بررسی شده است. فصل پنجم و ششم به سخن نگارنده و ارزیابی مباحث اختصاص دارد.

عنوان: حقوق متقابل مردم و حکومت از دیدگاه امام علی(ع)

دانش پژوه: محمدرضا کریمی والا / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین دکتر توجهی / استاد مشاور: دکتر قشقایی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: الهیات و معارف اسلامی / 231 ص / 1380.

ساختار این تحقیق از مقدمه و دو بخش اصلی فراهم آمده است. مؤلف در بخش نخست طی شش فصل، وظایف حکومت را در برابر مردم برشمرده است. اجرای عدالت، تأمین رضایت عمومی، رفاه و آبادانی، آزادی و امنیت عمومی و ایجاد وفاق ملی برخی عناوین این فصل ها است. وی در بخش دوم وظایف مردم را در مقابل حکومت اسلامی بررسیده و در سه فصل از اطاعت، نظارت، و مشارکت در جهاد نام برده است.

پایان نامه های طلاب پژوهشکده حوزه و دانشگاه

عنوان: پیش فرض معرفت شناسی بر مدیریت اسلامی

دانش پژوه: ابوالفضل گائینی / استاد راهنما: دکتر حسن عابدی جعفری / استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمین اعرافی / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: مدیریت / 103 ص، / 1380.

این رساله که دارای پنج فصل می باشد، در صدد است پس از بررسی معرفت شناسی علوم تجربی و علم مدیریت، جایگاه این علوم را در بین معارف بشری شناسایی کرده آن گاه با تبیین معرفت شناسی مدیریت اسلامی، علاوه بر معرفی جایگاه آن در بین دیگر معارف بشری، آبشخورهای معرفتی دانش مدیریت اسلامی را نیز بشناساند.

عنوان: تربیت نخبگان دینی درنهاد تعلیم و تربیت حوزوی شیعی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه امام خمینی(ره)

دانش پژوه: محمد داوودی / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی / استاد مشاور: دکتر علی محمد حاضری / سطح: کارشناسی ارشد / رشته: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی / 125 ص / 1380.

این نوشتار در چهار فصل، موضوع تربیت نخبه دینی را از اوایل مشروطیت تا رحلت امام(ره) بررسی کرده است. در فصل اول آن طرح تحقیق بیان گردیده و در فصل دوم طی سه گفتار، معیارهای بررسی کارنامه نهاد تعلیم و تربیت حوزوی شیعی از دیدگاه امام(ره)، عملکرد نخبگان حوزوی و مقایسه آن با عملکرد مطلوب از دیدگاه امام(ره)، ویژگی های موجود این نهاد و مقایسه آن با ویژگی های مطلوب آن از دیدگاه امام(ره) بررسی شده است.

فصل سوم در دو گفتار، چارچوبی نظری مبتنی بر نظریات جامعه شناسان و عوامل مؤثر بر عملکرد این نهاد را از دیدگاه امام(ره) بیان کرده و در فصل چهارم ضمن جمع بندی مطالب رساله، راه کارهایی برای بهبود تربیت نخبه دینی در نهاد تعلیم و تربیت حوزوی شیعی ارائه داده است.

پایان نامه های طلاب حوزه علمیه خراسان، کمیته ارزشیابی تحصیلات حوزوی خراسان

عنوان: المارقون هم الخارجون عن الدین

دانش پژوه: حسین حائری / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین محمود یزدی مطلق (فاضل) / سطح: چهار / رشته: تاریخ / 260 ص / 1380.

پایان نامه مزبور که به زبان عربی تدوین یافته، مشتمل بر مقدمه و هفت باب است. مؤلف در باب اول به عوامل و علل ایجادفرقه خوارج، جنگ صفین و نهروان اشاره کرده و در باب دوم زندگی و گفتار حضرت علی(ع) را شرح داده است. وی در باب سوم چهره خوارج در کلام علی(ع) و احتجاج آن حضرت با این فرقه را مطرح کرده و در باب چهارم به القاب و اسماء خوارج، فرقه های خوارج، عقاید خوارج و مباحثی از این دست پرداخته است. باب پنجم به شرح زندگی رجال، رهبران و برخی زنان این گروه اختصاص یافته و در باب شش، جنگ ها، دولت ها، استیلای خوارج بر عمان و حیات آنان در برخی کشورها بررسی شده است. باب پایانی این پژوهش آداب خوارج را در شعر، نثر و نامه ها بیان کرده و برخی شعرا، علما، متکلمان، فقها و محدثان این فرقه را برشمرده است.

عنوان: پژوهشی پیرامون احادیث طبی و (انطباق آن با طب جدید)

دانش پژوه: خلیل جعفری / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین عبدالکریم عبداللهی / سطح: سه / رشته: فقه / 236 ص / 1380.

رساله حاضر حاوی یک مقدمه و پنج فصل است. در مقدمه جایگاه پزشک از دیدگاه احادیث و ارتباط پزشکی با فقه بیان شده و در فصل اول به اهمیت حافظه از دیدگاه امام صادق(ع) اشاره شده است. فصل دوم اهمیت روزه را از نگاه احادیث و دانشمندان بررسیده و در فصل سوم از غذاشناسی اسلام گفت وگو کرده است. مؤلف در فصل چهارم و پنجم اهمیت میوه ها و سبزی ها را از نگاه احادیث و دانشمندان برکاویده است.

عنوان: قاعدة الدرء

دانش پژوه: محمدحسن ربانی / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین سیدعلی شهرستانی / سطح: چهار / رشته: فقه / 363 ص / 1380.

این پایان نامه که به زبان عربی تدوین یافته، دارای مقدمه و هشت فصل است. مؤلف در مقدمه، قاعده درء را از مصادیق سهولت در دین برشمرده و در فصل های هشت گانه معنای قاعده درء، ادله قاعده درء، برخی مفردات لغوی مرتبط با قاعده درء، جریان و عدم جریان این قاعده در باب قصاص و تعزیرات، نمونه هایی از قاعده درء در عهد رسول خدا(ص) و ائمه(ع)، امور ملازم با این قاعده، فروع منطبق بر این قاعده و برخی مباحث دیگر را بیان کرده است.

عنوان: امام علی(ع) نماد حکومت حق

دانش پژوه: موسی دانش / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین علی اکبر الهی خراسانی / سطح: سه / رشته: تاریخ / 683 ص / 1380.

این جستار مشتمل بر پیشگفتار و یازده بخش است. عناوین برخی بخش های آن از این قرار است: بررسی تولّد امام علی(ع) در خانه کعبه، موارد گزینش امام علی(ع) توسط پیامبر(ص)، دلاوری های امام علی(ع)، پیشینه های سیاسی جنگ امام علی(ع) و معاویه، بیعت مردم با امام(ع)، حکومت خرد و پیش گویی های امام علی(ع)، عدالت امام علی(ع) و ساختار سیاسی حکومت او، روش تربیتی امام علی(ع) و جلوه های بلاغت در نهج البلاغه.

عنوان: بررسی تطبیقی زکات در فقه اسلامی

دانش پژوه: محمدحسین کاویان / استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمین عبدالکریم عبداللهی / سطح: سه / رشته: فقه / 193 ص / 1380.

رساله حاضر در دو مقصد تدوین یافته که مقصد اول آن، زکات اموال را در سیزده فصل تبیین کرده است. اهمیت، فواید، ادله وجوب، موارد مصرف و اوصاف مستحقان زکات اموال برخی مباحث این مقصد است. در مقصد دوم که زکات فطره را طی شش فصل بررسی کرده، از ادله وجوب، شرایط وجوب، وقت وجوب زکات فطره و... سخن به میان آمده است.

عنوان: احکام فقهی نوجوان و جوان

دانش پژوه: محمدرضا حسین زاده / استاد راهنما: دکتر سیدمهدی صانعی / سطح: سه / رشته: فقه / 208 ص / 1380.

پایان نامه مزبور مشتمل بر یک مقدمه و هفت فصل می باشد. در فصل اول نوجوانی و جوان و در فصل دوم وظایف نوجوان و جوان بررسی شده است. مؤلف در فصل سوم مسؤولیت والدین را بیان کرده و در فصل چهارم شخصیت دادن به نوجوان و جوان را بررسیده است. تشویق و تنبیه، عادت دادن به کارهای خوب و پسندیده و آموزش اصول و فروع دین عناوین فصل های پنجم تا هفتم است.

ارسال نظر